ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวุฒิพร บุญดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
ที่อยู่
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช
ต.ถ้ำใหญ่
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทรศัพท์
0-7541-1339
โทรสาร
0-7541-1584
Email
WuttipornB@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 23,890 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 24,960 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 768,467 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 737,740 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 428,412 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน รับน้ำจาก ป.ทุ่งสง 3,103 1,025
2 หน่วยบริการนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบล นาบอน 4,111 1,480
3 หน่วยบริการนาบอน เทศบาลตำบล นาบอน 2,500 1,110
4 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ชะมาย คลองท่าแพ 13,600 8,365
5 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่ 8,969 5,041
6 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล กะปาง 6,315 2,257
7 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหงส์ 7,320 3,333
8 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกรด 7,574 3,025
9 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาหลวงเสน 4,972 1,573
10 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ 3,659 1,147
11 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาไม้ไผ่ 6,393 1,937
12 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ที่วัง 13,958 6,026
13 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลเมือง ทุ่งสง 30,699 11,041
รวม 113,173 47,360

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน