ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิชัย เวชรังษี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ที่อยู่
812 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
92130
โทรศัพท์
0-7527-1053
โทรสาร
0-7527-1046
Email
PichaiW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,663 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 390,690 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 373,864 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 189,457 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการคลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปาง คลองกะปาง 1,089 690
2 หน่วยบริการคลองปาง เทศบาลตำบล คลองปาง 3,275 916
3 หน่วยบริการนาวง องค์การบริหารส่วนตำบล นาวง แม่น้ำตรัง 3,463 1,010
4 หน่วยบริการนาวง เทศบาลตำบล นาวง 4,892 2,488
5 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามเหนือ คลองลำภูรา 149 38
6 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา 1,642 683
7 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล ลำภูรา 1,195 554
8 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล คลองเต็ง 982 267
9 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกุ้ง รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 6,950 3,106
10 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ 39,859 24,435
11 หน่วยบริการคลองชี เทศบาลตำบล วังวิเศษ 60,121 31,322
12 หน่วยบริการเขาวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวิเศษ รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 11,528 6,291
13 แม่ข่ายห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,850 3,159
14 แม่ข่ายห้วยยอด เทศบาลตำบล ห้วยยอด 634 450
รวม 141,629 75,409

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562
2 22/10/2019 กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร
3 22/10/2019 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
5 22/10/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
6 22/10/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 22/10/2019 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
8 22/10/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
9 22/10/2019 กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา
10 22/10/2019 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.) บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562
2 22/10/2019 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ร้านค้าผู้ใหญ่ทิต ม.4_22/11/2562
3 22/10/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยศาลายา17(นายเงี๊ยบ)_22/10/2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ป้อมตำรวจทางออกตลาดสดนครพนม _22/10/2562
5 22/10/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม บริเวณ อนามัยนหนองเบน _22/10/2562
6 22/10/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สะพานกลับรถท่าจีน_22/10/2562
7 22/10/2019 กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ_22/10/2562
8 22/10/2019 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ มจฬ. ม.1_22/10/2562
9 22/10/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างป้อมตำรวจบุ่งกระเบา _22/10/2562
10 22/10/2019 กปภ.สาขาสุพรรณ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงโพธิ์พระยาข้างร้านสุพรรณโรงเย็น ม.7_22/10/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน