ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิชัย เวชรังษี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ที่อยู่
812 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
92130
โทรศัพท์
0-7527-1053
โทรสาร
0-7527-1046
Email
PichaiW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,710 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 413,320 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 398,108 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 181,900 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการคลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปาง คลองกะปาง 1,089 690
2 หน่วยบริการคลองปาง เทศบาลตำบล คลองปาง 3,275 916
3 หน่วยบริการนาวง องค์การบริหารส่วนตำบล นาวง แม่น้ำตรัง 3,463 1,010
4 หน่วยบริการนาวง เทศบาลตำบล นาวง 4,892 2,488
5 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามเหนือ คลองลำภูรา 149 38
6 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา 1,642 683
7 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล ลำภูรา 1,195 554
8 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล คลองเต็ง 982 267
9 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกุ้ง รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 6,950 3,106
10 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ 39,859 24,435
11 หน่วยบริการคลองชี เทศบาลตำบล วังวิเศษ 60,121 31,322
12 หน่วยบริการเขาวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวิเศษ รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 11,528 6,291
13 แม่ข่ายห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,850 3,159
14 แม่ข่ายห้วยยอด เทศบาลตำบล ห้วยยอด 634 450
รวม 141,629 75,409

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
2 07/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือร่วมพิธีฯเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
3 07/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตาม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”
4 06/12/2019 กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ระหว่าง 11 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
5 06/12/2019 "กปภ. งดรับของขวัญปีใหม่ ร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
6 06/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
7 06/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
8 06/12/2019 กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563
9 06/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
10 06/12/2019 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/12/2019 กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างแม็คโครแพร่ _7/12/2562
2 07/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนิการซ่อม PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้านปิ่นฤทัย คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_7/12/2562
3 07/12/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนิการซ่อม PVC ขนาด 100 มม. บริเวหัวสะพาน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ม.1
4 07/12/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนิการซ่อม ขนาด 300 มม. บริเวณ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์_7/12/2562
5 07/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนิการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ถ.รอบเมือง _7/12/2562
6 07/12/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ เส้นพันธุ์วงศ์ _7/12/2562
7 07/12/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อAC ขนาด150 มม. บริเวณหน้าโรงเจตลาดผักไห่_7/12/2562
8 07/12/2019 กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณ ตลาดขึ้นไปทางภูซาง และทาง สภ.เชียงคำไปทางโรงเรียนบ้านธาตุสบแวน_7/12/2562
9 07/12/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำประปา แตกกะทันหัน ท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ปากทางพัทยาเหนือ ร้านมอเตอร์ไซค์_7/12/2562
10 07/12/2019 กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอย 9 บ้านฟากนา_7/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน