ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสัญญา ขั้วแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ที่อยู่
61 ถ.คณาศัย
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง
จ.พัทลุง
93000
โทรศัพท์
0-7461-3167
โทรสาร
0-7461-4217
Email
SanyaK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,607 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 25,620 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 691,601 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 676,184 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 375,657 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล พนางตุง ทะเลน้อย 5,315 2,497
2 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล ทะเลน้อย 14,674 8,019
3 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล เขาเจียก คลองนาท่อม 10,370 3,721
4 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล นาท่อม 7,594 2,326
5 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล พญาขัน 3,481 2,538
6 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ปรางหมู่ 3,337 865
7 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ท่าแค 4,053 1,268
8 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนมะพร้าว 7,960 6,013
9 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ตำนาน 4,657 3,384
10 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ 8,769 5,060
11 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ชุมพล 605 379
12 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลเมือง พัทลุง 1,809 709
รวม 72,624 36,779

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 22/2562
2 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น
3 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562
4 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
5 26/06/2019 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562
6 26/06/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ โครงการ DSM ณ รพ.ชลบุรี
7 26/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมการประชุม หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคลอรีนอย่างถูกวิธี
8 26/06/2019 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสร้างโรงงานเหมืองแร่
9 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ และน้ำไหลอ่อนถนนประชาสโมสร
10 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ บริการทุกระดับประทับใจ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการ สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ อู่ต่อเรือ _26/06/62
2 26/06/2019 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านสยามแก๊ส _26/06/62
3 26/06/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองขุด _26/06/62
4 26/06/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านป่ารวก _26/06/62
5 26/06/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. และ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลองสอง _26/06/62
6 26/06/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านนพดลเก่า _26/06/62
7 26/06/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม บริเวณ ข้างร้านไซโลข้าวโพด _26/06/62
8 26/06/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 26/06/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ทางเข้าวัดท่าการ้อง _26/06/62
10 26/06/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62
เลื่อนขึ้นข้างบน