ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสัญญา ขั้วแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ที่อยู่
61 ถ.คณาศัย
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง
จ.พัทลุง
93000
โทรศัพท์
0-7461-3167
โทรสาร
0-7461-4217
Email
SanyaK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,748 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 25,620 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 674,741 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 651,835 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 346,578 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล พนางตุง ทะเลน้อย 5,315 2,497
2 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล ทะเลน้อย 14,674 8,019
3 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล เขาเจียก คลองนาท่อม 10,370 3,721
4 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล นาท่อม 7,594 2,326
5 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล พญาขัน 3,481 2,538
6 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ปรางหมู่ 3,337 865
7 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ท่าแค 4,053 1,268
8 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนมะพร้าว 7,960 6,013
9 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ตำนาน 4,657 3,384
10 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ 8,769 5,060
11 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ชุมพล 605 379
12 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลเมือง พัทลุง 1,809 709
รวม 72,624 36,779

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้ โครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 16/09/2019 สาขาบ้านฉาง "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาชายหาดน้ำริน
3 16/09/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย
4 16/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)
5 16/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำบ่อพลอย อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี
6 16/09/2019 กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม"โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562"
7 16/09/2019 กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
8 16/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อร้องเรียน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
9 16/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2562
10 16/09/2019 พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจนับพัสดุประจำปี 2562 ผ่าน Video Conference

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณทางเข้าทางวัดโขดใต้_16/09/62
2 16/09/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.บางขะแยง_16/09/62
3 16/09/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณปั๊มน้ำมันเอสโซ่_16/09/62
4 16/09/2019 กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 388/1 ม.1 ต.เด่นชัย_16/09/62
5 16/09/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 23.00 น._16/09/62
6 16/09/2019 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต _16/09/62
7 16/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอย ประชาสโมสร 29 _16/09/62
8 16/09/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ โรงงานทำท่อ คสล. มบ.เทียมพร _16/09/62
9 16/09/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านนาแก _16/09/62
10 16/09/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากซ่อมท่อแตกชำรุดจุดดันลอด ขนาด 200 มม.
เลื่อนขึ้นข้างบน