ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 228 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
51 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน 166 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
รหัสไปรษณีย์ 67150
เพชรบูรณ์ นายสุทธิชัย ไทยกล้า
52 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ 530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
รหัสไปรษณีย์ 67140
เพชรบูรณ์ นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์
53 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรี 101 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 67130
เพชรบูรณ์ นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์
54 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 40000
ขอนแก่น นายสุเมธ แว่นประชา
55 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
รหัสไปรษณีย์ 40110
ขอนแก่น นายสุนันท์ รักษาชัฎ
56 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 294/2 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
รหัสไปรษณีย์ 40130
ขอนแก่น นายอดิศร น้อยผาง
57 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท 93 หมู่ 11 ถ. แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท
รหัสไปรษณีย์ 40180
ขอนแก่น นายกฤษณ์ ไกยสวน
58 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน 201 ม.6 ถนนอภัย ต.หนองโก อ.กระนวน
รหัสไปรษณีย์ 40170
ขอนแก่น นายชูชาติ บุญเปียง
59 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ 416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
รหัสไปรษณีย์ 40210
ขอนแก่น นายคมกริช คมขาว
60 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล 22/13 ถ. เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล
รหัสไปรษณีย์ 40120
ขอนแก่น นายประพจน์ โสฬสจินดา
61 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ 1/16 ถ. กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 46000
กาฬสินธุ์ นายอาทิตย์ ต่างประโคน
62 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 372 หมู่ 2 ถ. ธันวาคม ต.- อ.สมเด็จ
รหัสไปรษณีย์ 46150
กาฬสินธุ์ นายสุดใจ สนิทนวล
63 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 654 ถ. มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 44000
มหาสารคาม นายณ.เณร วัฒนกูล
64 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
รหัสไปรษณีย์ 44110
มหาสารคาม นางยุภาพร สุวรรณผิว
65 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ 183 ถ. ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 36000
ชัยภูมิ นายอัชนันท์ อุ่นโสดา
66 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ หมู่ 7 ถ.แกร้งคร้อ-นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
รหัสไปรษณีย์ 36150
ชัยภูมิ นางสุกัญญา จินดามณี
67 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุจัส
รหัสไปรษณีย์ 36130
ชัยภูมิ นายนิคม พงศ์สุวรรณ
68 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง 33 หมู่ 9 ถ. หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
รหัสไปรษณีย์ 36210
ชัยภูมิ นางวารุณี ภิรมย์กิจ
69 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว 486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
รหัสไปรษณีย์ 36110
ชัยภูมิ นายศุภชัย มหาจันทร์
70 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด 175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 45000
ร้อยเอ็ด นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์
71 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง 175 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 2046 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
รหัสไปรษณีย์ 45110
ร้อยเอ็ด นายชัยฤกษ์ วรรณพงศ์
72 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ ถ.ปัทมานนท์ ต.- อ.สุวรรณภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 45130
ร้อยเอ็ด นางเกศสุดา ยั่งยืน
73 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ - ต.- อ.-
รหัสไปรษณีย์ -
ชัยภูมิ นายวันชัย น้อมระวี
74 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 41000
อุดรธานี นายสุรชาติ จันทรา
75 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี 777 หมู่ 126 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
รหัสไปรษณีย์ 41370
อุดรธานี นายไพฑูรย์ สุธรรมมา
76 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ หมู่ 8 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
รหัสไปรษณีย์ 41160
อุดรธานี นายกล้าศึก ก้องกำไก
77 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง 155 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
รหัสไปรษณีย์ 21190
อุดรธานี นายอริญชย์ จังตระกูล
78 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 186/5 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 39000
หนองบัวลำภู นายพงษ์อิศรา พลเตชา
79 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย 76 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 42000
เลย นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
80 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน 405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
รหัสไปรษณีย์ 42110
เลย นายดุสิต ดวงมาตย์พล
81 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 111 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย
รหัสไปรษณีย์ 42120
เลย นายดุสิต ดวงมาตย์พล
82 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง 246 ถ.ภูมิวิธี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
รหัสไปรษณีย์ 42130
เลย นายวัชน์ศิริ เอียสกุล
83 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย 001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 43000
หนองคาย นายคมกริช ศรีปัญญา
84 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ 222 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ 43140
บึงกาฬ นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์
85 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 43130
หนองคาย นายไพรจิตร วงษ์พุฒ
86 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 47000
สกลนคร นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข
87 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน 458 หมู่ 20 ถ.ประชา ต.- อ.สว่างแดนดิน
รหัสไปรษณีย์ 47110
สกลนคร นางสาวนงเยาว์ คูสกุล
88 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน 182 หมู่ 2 ถ.พังโคนวาริชภูมิ ต.- อ.พังโคน
รหัสไปรษณีย์ 47160
สกลนคร นายธนา ฉายาวิสาร
89 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 48000
นครพนม นายสุคนธ์ ศรีนา
90 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม 366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
รหัสไปรษณีย์ 48110
นครพนม นางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ
91 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง 338 ม.5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย ต.- อ.บ้านแพง
รหัสไปรษณีย์ 48140
นครพนม นายปวเรศ ดำรงภคภากร
92 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม 480 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 48150
นครพนม นายอนุชา ดวงศรี
93 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
ชลบุรี นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน
94 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เลขที่ 34 ถนนธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
รหัสไปรษณีย์ 20170
ชลบุรี นายรัตนัย แสงสว่าง
95 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม 7 ถนนจารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
รหัสไปรษณีย์ 20140
ชลบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ
96 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา 141/19 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
รหัสไปรษณีย์ 20110
ชลบุรี นายจตุพร อิ่มสำราญ
97 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง 215 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
รหัสไปรษณีย์ 20230
ชลบุรี นายนิกร หมวกสีปาน
98 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 89 หมู่ 2 ถนนเทพรัตน ต.บางวัว อ.บางปะกง
รหัสไปรษณีย์ 24130
ฉะเชิงเทรา นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์
99 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
รหัสไปรษณีย์ 24110
ฉะเชิงเทรา นายสมโภชน์ สะมะโน
100 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 447 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 24120
ฉะเชิงเทรา นายชยพล พาแพง
เลื่อนขึ้นข้างบน