ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชาติ จันทรา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
444 ถ.ศุภกิจจรรยา
ต.หมากแข้ง
อ.เมือง
จ.อุดรธานี
41000
โทรศัพท์
0-4222-2733 , 0-4224-7974
โทรสาร
0-4224-2274
Email
SurachatJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 79,796 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 92,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,091,697 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,677,721 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,002,097 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลตำบล หนองขอนกว้าง เขื่อนห้วยหลวง , อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง 6,046 2,071
2 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด 4,681 1,592
3 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ 6,489 2,800
4 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงยืน 12,350 4,043
5 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี 5,803 2,134
6 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสูง 8,530 3,301
7 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว 3,082 942
8 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาคำ 13,398 4,472
9 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม่น 7,245 3,520
10 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ 8,958 3,250
11 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า 3,015 912
12 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจั่น 9,065 3,931
13 แม่ข่ายอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สามพร้าว 18,129 7,213
14 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลตำบล หนองไผ่ 1,719 457
15 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลตำบล หนองบัว 32,700 14,831
16 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลเมือง หนองสำโรง 28,418 13,593
17 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลตำบล บ้านจั่น 6,911 3,079
18 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลเมือง โนนสูง-น้ำคำ 7,984 2,655
19 แม่ข่ายอุดรธานี เทศบาลตำบล นาข่า 3,526 1,492
รวม 188,049 76,288

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 10/2563
2 26/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่หาท่อแตก - ท่อรั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย
3 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำ
4 26/02/2020 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”
5 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
6 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสา
8 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด
9 26/02/2020 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 เดินทางลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงกำลังการผลิต 1000 ลบ.ม./ชม.และตรวจดูพื้นที่งานก่อสร้าง ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง
10 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ชมรมเขาน้อย 49 และอำเภอตาพระยา ร่วมจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล “ตาพระยามินิรัน 2020”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.ดวงจันทร์ _26/02/63
2 26/02/2020 กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. _26/02/63
3 26/02/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงสูบน้ำหน้าราชมงคล _26/02/63
4 26/02/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
5 26/02/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าเสียงสามยอด _26/02/63
6 26/02/2020 .กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการการเปลี่ยนประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
7 26/02/2020 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงงานสะเดาน้ำแข็งหลอด _26/02/62
8 26/02/2020 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม . บริเวณ หมู่บ้านป่ากล้วย _26/02/62
9 26/02/2020 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 ขนาด บริเวณหน้าสำนักสงฆ์วังสระบัว_26/02/63
10 26/02/2020 .กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 22:00 น. _26/02/63
เลื่อนขึ้นข้างบน