ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยรรยงค์ ไวโหม่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ที่อยู่
121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก
ต.เมืองเสือ
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
44110
โทรศัพท์
0-4379-1566
โทรสาร
0-4379-1566
Email
YunyongW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,154 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 196,649 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 162,788 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,708 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวาปีปทุม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง อ่างเก็บน้ำจอกขวาง 8,193 2,264
2 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้ามปู บึงสระบัว , ลำพังชู 3,402 933
3 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปะหลาน 2,659 651
4 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเสือ 1,935 587
5 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสะแก 725 313
6 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงชัย 216 45
7 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวแก้ว 2,215 534
8 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบล พยัคฆภูมิพิสัย 6,189 2,864
9 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล บัวแดง สระเก็บน้ำ , อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ 1,219 374
10 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอกล้ำ 1,262 284
11 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า 16 8
12 หน่วยบริการปทุมรัตต์ เทศบาลตำบล ปทุมรัตต์ 5,123 1,496
รวม 33,154 10,353

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน