ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
3 ถ.รื่นรมย์
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-43228-313,0-4322-4022,0-43221-218
โทรสาร
0-4322-4161
Email
 

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 101,545 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 180,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,466,295 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,322,545 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,670,415 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ท.นครขอนแก่น อ.เมืองฯ 46.000 ห้วยกุดกว้าง และคลองชล- ประทานหนองหวายฝั่งขวา และลำน้ำพอง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ท่าพระ อ.เมืองฯ 8.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชี
3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมืองฯ 0.000 รับน้ำจากประปาขอนแก่น ลุ่มน้ำชี
4 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ 0.000 ห้วยกุดกว้าง ลุ่มน้ำชี
รวม 54.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/03/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (บ้านดอนบม)
2 07/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3 07/03/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (พระยืน)
4 06/02/2018 กปภ.สาขาขอแก่น(พ) ออกรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และสมุดตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
6 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2561
7 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
8 03/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ส่งความสุขด้วยถุงน้ำใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
9 26/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และของที่ระลึกพร้อมร่วมกิจกรรมงานเปิดตลาดประชารัฐ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
10 26/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดอบรมภายในหลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซ.โรงสี บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ของแก่น _24/05/2561
2 23/05/2018 กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านพวงเพชร 3 _23/05/61
3 21/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณถนนเหล่านาดีเยื้องวัดสระทอง_21/05/61
4 20/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_20/05/61
5 19/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งขออนุญาตปิดระบบจ่ายน้ำชั่วคราว ( กรณีฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณสามแยกหนองใหญ่ ถ.ประชาสโมสร_19/05/2561
6 18/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น _18/05/2561
7 17/05/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณร้านขายรถเวสป้า ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต_17/05/2561
8 17/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากขอลดแรงดันน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำโกทา 2_17/05/2561
9 15/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีท่อ ขนาด 300 มม.(ยังไม่ทราบขนิด) ระเบิด บริเวณ หน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านทุ่ม ถ.มะลิวัลย์_15/05/2561
10 14/05/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งขออนุญาตปิดระบบจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าวัดเทพบูรณาราม บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ_จำนวน 2 จุด 14/05/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน