ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
3 ถ.รื่นรมย์
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-43228-313,0-4322-4022,0-43221-218
โทรสาร
0-4322-4161
Email
 

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 101,957 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 180,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,296,896 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,095,337 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,524,233 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ท.นครขอนแก่น อ.เมืองฯ 46.000 ห้วยกุดกว้าง และคลองชล- ประทานหนองหวายฝั่งขวา และลำน้ำพอง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ท่าพระ อ.เมืองฯ 8.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชี
3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมืองฯ 0.000 รับน้ำจากประปาขอนแก่น ลุ่มน้ำชี
4 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ 0.000 ห้วยกุดกว้าง ลุ่มน้ำชี
รวม 54.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/03/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (บ้านดอนบม)
2 07/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3 07/03/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (พระยืน)
4 06/02/2018 กปภ.สาขาขอแก่น(พ) ออกรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และสมุดตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
6 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2561
7 15/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
8 03/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ส่งความสุขด้วยถุงน้ำใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
9 26/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และของที่ระลึกพร้อมร่วมกิจกรรมงานเปิดตลาดประชารัฐ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
10 26/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดอบรมภายในหลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น _17/07/2561
2 16/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณถนนเหล่านาดี_16/07/61
3 14/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11_01/07/61
4 13/07/2018 กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านลากูน่า _13/07/61
5 12/07/2018 กปภ.่สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากลดการสูบจ่ายน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำรัตนาภา _12/07/2561
6 12/07/2018 กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านดอนยาง _12/07/61
7 12/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น._11/07/61
8 11/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากจะทำการสำรวจประตูน้ำเพื่อทำ Step Test และเดินสำรวจเชิงรุกหาท่อแตกรั่ว_11/07/2561
9 07/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ขออนุญาตแจ้งปิดน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน เพื่อเตรียมซ่อมท่อส่งน้ำระหว่างสถานีท่าพระ - ไปบ้านหนองแวง และ พระยืน ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น_07/07/2561
10 05/07/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาขอนแก่น_05/07/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน