ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเดชชัย จันทพล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ
ที่อยู่
416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์
ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
40210
โทรศัพท์
043-294838
โทรสาร
043-294807
Email
DetchaiJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,457 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,440 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 298,519 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 269,333 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 161,324 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายหนองเรือ เทศบาลตำบล กุดกว้าง ลำน้ำเชิญ 2,874 797
2 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเม็ง 4,005 1,181
3 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ 2,567 697
4 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน 1,425 468
5 แม่ข่ายหนองเรือ เทศบาลตำบล หนองเรือ 4,437 2,038
6 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเวียง อ่างเก็บน้ำโสกขุมปูน 4,161 1,393
7 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือ 768 223
8 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย 1,507 576
9 หน่วยบริการภูเวียง เทศบาลตำบล ภูเวียง 3,130 1,661
10 หน่วยบริการดอนโมง เทศบาลตำบล บ้านผือ เขื่อนอุบลรัตน์ , ลำน้ำเชิญ 1,368 343
11 หน่วยบริการดอนโมง องค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้ 1,095 314
12 หน่วยบริการดอนโมง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกง 3,717 1,005
13 หน่วยบริการดอนโมง เทศบาลตำบล ดอนโมง 3,556 1,701
14 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล แก่นฝาง บึงสวาง 3,707 1,575
15 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล หนองบัว 2,536 941
16 หน่วยบริการบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า 5,010 1,502
17 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล บ้านฝาง 4,726 1,730
18 หน่วยบริการหนองแก เทศบาลตำบล นาเพียง 345 119
19 หน่วยบริการหนองแก เทศบาลตำบล หนองแก 356 216
รวม 51,290 18,480

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน