ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
ที่อยู่
1700 ถ.มรรคาลัย
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง
จ.สกลนคร
47000
โทรศัพท์
0-42712677,0-4271-1413
โทรสาร
0-42712777
Email
BoonsongT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,611 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,920 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 725,271 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 697,215 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 517,657 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์ อ่างเก็บน้ำห้วยแดง 1,115 302
2 หน่วยบริการกุสุมาลย์ เทศบาลตำบล กุสุมาลย์ 4,167 1,601
3 แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลตำบล ธาตุนาเวง หนองหาร 3,440 1,547
4 แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลตำบล งิ้วด่อน 6,460 2,529
5 แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลตำบล ฮางโฮง 3,922 1,572
6 แม่ข่ายสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ 3,228 1,271
7 แม่ข่ายสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง 3,049 1,230
8 แม่ข่ายสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล ดงชน 249 123
9 แม่ข่ายสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหอม 2,495 929
10 แม่ข่ายสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล พังขว้าง 6,665 2,575
11 แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลตำบล ตองโขบ 4,333 2,052
12 แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลตำบล เชียงเครือ 3,269 837
13 หน่วยบริการเต่างอย องค์การบริหารส่วนตำบล เต่างอย ลำน้ำพุง 5,855 2,163
14 หน่วยบริการเต่างอย องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทวาย 281 109
รวม 48,528 18,840

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน