ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายทรงกลด เพ็ชรคำ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง
ที่อยู่
155 ถ.บริบาลดำริ
ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
21190
โทรศัพท์
0-4227-1557
โทรสาร
0-4227-3616
Email
ChrongklodS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,822 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 220,037 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 214,097 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 148,435 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็ญ หนองศรีเจริญ 6,615 2,311
2 หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ เทศบาลตำบล บ้านธาตุ 6,529 1,884
3 หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ เทศบาลตำบล เพ็ญ 2,889 1,453
4 หน่วยบริการทุ่งฝน เทศบาลตำบล ทุ่งฝน บ่อบาดาล 3,279 1,078
5 หน่วยบริการพิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแดง ลำห้วยหลวง 6,263 2,112
6 หน่วยบริการพิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล นาทราย 4,176 1,282
7 หน่วยบริการบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 601 201
8 หน่วยบริการบ้านม่วง เทศบาลตำบล บ้านม่วง 3,591 1,391
9 แม่ข่ายบ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง อ่างเก็บน้ำห้วยเจียม 4,500 1,350
10 แม่ข่ายบ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดุง 6,364 1,851
11 แม่ข่ายบ้านดุง เทศบาลเมือง บ้านดุง 15,497 5,851
รวม 60,304 20,764

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
3 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
4 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 สถานีผลิตน้ำพาราม ครั้งที่ 2/2562
6 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
7 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
8 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประชุมทบทวนครั้งที่ 2
9 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP
10 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน
2 26/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุดรธานี _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสุวรรณภูมิ _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ชุมชนสันมะฮก ถึง มบ.กุลพันธ์วิลล์ 16 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง_26/08/2562
5 26/08/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 315 มม. บริเวณ สนามบินภูเก็ต _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ต.วัดใหม่ _26/08/62
8 25/08/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม.บริเวณต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ม จ.ปทุมธานี_25/08/2562
9 25/08/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศเรื่องปัญหาของแหล่งน้ำดิบมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าน้ำจะใสเป็นปกติ_25/08/2562
10 25/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งประสบปัญหาน้ำประปารสชาติเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของท่านรับน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งมีค่าคลอไรน์สูง_25/08/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน