ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวนงเยาว์ คูสกุล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
ที่อยู่
458 หมู่ 20 ถ.ประชา
ต.-
อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
47110
โทรศัพท์
0-4272-1993,0-4272-1003
โทรสาร
0-4272-1993
Email
NongyowK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,785 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,970 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 197,672 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 192,134 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 151,698 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการดอนเขือง เทศบาลตำบล ดอนเขือง ลำน้ำยาม , หนองตาโม่ 2,587 804
2 หน่วยบริการหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม บ่อเสวย , อ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อย 4,135 1,194
3 หน่วยบริการหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหาน 5,020 1,698
4 หน่วยบริการหนองหาน เทศบาลตำบล หนองหาน 4,368 1,755
5 หน่วยบริการโคกสี เทศบาลตำบล โคกสี บึงโคกสี 5,731 1,760
6 หน่วยบริการหนองบัวแดง เทศบาลตำบล ผักตบ บ่อบาดาล 3,003 826
7 หน่วยบริการหนองบัวแดง เทศบาลตำบล หนองไผ่ 2,911 906
8 หน่วยบริการบ้านเชียง เทศบาลตำบล หนองเม็ก บ่อบาดาล , อ่างเก็บน้ำวัดป่าดงไร่ 5,177 1,341
9 หน่วยบริการบ้านเชียง เทศบาลตำบล บ้านเชียง 4,441 1,404
10 หน่วยบริการเจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญศิลป์ หนองทุ่งมน 687 216
11 หน่วยบริการเจริญศิลป์ เทศบาลตำบล เจริญศิลป์ 788 206
12 แม่ข่ายสว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านถ่อน บ่อบาดาล , บึงฟ้าแลบ , หนองพะเนาว์ , ห้วยยาง , อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4,567 1,329
13 แม่ข่ายสว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบล สว่างแดนดิน 11,174 3,818
14 แม่ข่ายสว่างแดนดิน เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน 2,419 1,114
รวม 57,008 18,371

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน