ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 228 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
151 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
รหัสไปรษณีย์ 30130
นครราชสีมา นายจินดาพล กลิ่นเพชร
152 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี
รหัสไปรษณีย์ 30250
นครราชสีมา นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์
153 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว 234 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
รหัสไปรษณีย์ 30340
นครราชสีมา นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์
154 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย 161/2 หมู่ 3 ถ.ไปเขื่อนลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย
รหัสไปรษณีย์ 30150
นครราชสีมา นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์
155 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย 184 หมู่ 6 ถ. เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย
รหัสไปรษณีย์ 30190
นครราชสีมา นายชาญชัย จันทบาล
156 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
รหัสไปรษณีย์ 30110
นครราชสีมา นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ
157 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
รหัสไปรษณีย์ 30270
นครราชสีมา นายสำรวย ปานาราช
158 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง
รหัสไปรษณีย์ 30160
นครราชสีมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง
159 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด หมู่ 4 ถ. สีคิ้ว - ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
รหัสไปรษณีย์ 30210
นครราชสีมา นายรัตนะ กำบิน
160 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง 68/13 ถ. บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
รหัสไปรษณีย์ 70110
ราชบุรี นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง
161 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง 187 ม.1 (โรงกรองน้ำชัฏป่าหวาย) ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
รหัสไปรษณีย์ 70180
ราชบุรี นายวิรัตน์ จันทรัตทัต
162 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ 239 หมู่ 8 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
รหัสไปรษณีย์ 70140
ราชบุรี นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์
163 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 75000
สมุทรสงคราม นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม
164 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร 93/796 ม.7 ถ.มหาชัยชิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 74000
สมุทรสาคร นายภูทอง ดวงเลิศ
165 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย 30/13 ม. 12 ซ. ประชาราษฎร์ 42 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
รหัสไปรษณีย์ 73210
นครปฐม นายสะอาด จงดี
166 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน 204/5 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน
รหัสไปรษณีย์ 73110
นครปฐม นายพิชัย พันธุ์อร่าม
167 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 72000
สุพรรณบุรี นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา
168 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ 554 ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
รหัสไปรษณีย์ 72140
สุพรรณบุรี นายนันทวรรธน์ สุขุมานนท์
169 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช 1/10 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
รหัสไปรษณีย์ 72120
สุพรรณบุรี นายศิริทัย สวัสดิ์อารี
170 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านช้าง 300 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
รหัสไปรษณีย์ 72180
สุพรรณบุรี นายอุเทน จันทิน
171 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง 574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
รหัสไปรษณีย์ 72160
สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
172 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี 1/4 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 71000
กาญจนบุรี นางราตรี อักษรอินทร์
173 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 401 หมู่ที่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
รหัสไปรษณีย์ 71210
กาญจนบุรี นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ
174 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน 358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
รหัสไปรษณีย์ 71140
กาญจนบุรี นายสุธี แสงเจือ
175 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา 1/58 หมู่ 2 ซ.เทศบาล 22 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
รหัสไปรษณีย์ 71120
กาญจนบุรี นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี
176 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 76000
เพชรบุรี นายหาญณรงค์ เสือสมิง
177 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ 77000
ประจวบคีรีขันธ์ นายประนต ศรีสุนทร
178 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี 59/9 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 77120
ประจวบคีรีขันธ์ นายไอยเรศ ชัยกุล
179 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี 734 หมู่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
รหัสไปรษณีย์ 77150
ประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ พลอยล้วน
180 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน 218 หมู่ 1 ถ. ฝ่ายท่าหนองหัดไท ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
รหัสไปรษณีย์ 77140
ประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ สุดเสนาะ
181 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 88 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 70000
ราชบุรี นายไพฑูรย์ พงษ์รอด
182 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม 89/14-15 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 73000
นครปฐม นายสมชาย ชื่นชม
183 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 40 หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
รหัสไปรษณีย์ 12120
ปทุมธานี นายวินัย สุขสุมิตร
184 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 6 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
รหัสไปรษณีย์ 12150
ปทุมธานี นายนคร ขอแนบกลาง
185 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 86/2 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 84000
สุราษฎร์ธานี นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
186 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ 204/4 หมู่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
รหัสไปรษณีย์ 84160
สุราษฎร์ธานี นายสุรพงศ์ สมหวัง
187 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 55/6 หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
รหัสไปรษณีย์ 84140
สุราษฎร์ธานี นายวุฒิพร บุญดี
188 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร 111/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
รหัสไปรษณีย์ 84190
สุราษฎร์ธานี นายสานิษ กาญจนกุล
189 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน 90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
รหัสไปรษณีย์ 84230
สุราษฎร์ธานี นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี
190 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา 361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
รหัสไปรษณีย์ 84110
สุราษฎร์ธานี นางจันทิรา ทองพูล
191 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร 259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 86000
ชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์
192 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
รหัสไปรษณีย์ 86110
ชุมพร นายจีรศักดิ์ หัถชีพ
193 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง 304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 85000
ระนอง นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา
194 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา 24 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 82000
พังงา นางนุชนภา พิณทอง
195 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า 314/4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
รหัสไปรษณีย์ 82110
พังงา นายสุเทพ ลี้ยุทธานนท์
196 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง 7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง
รหัสไปรษณีย์ 82120
พังงา นายสิงหะนาท ธานีรัตน์
197 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต 106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
รหัสไปรษณีย์ 83120
ภูเก็ต นายไกรสร มะหะหมัด
198 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ 93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 81000
กระบี่ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี
199 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก 160/2 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
รหัสไปรษณีย์ 81110
กระบี่ นางพวงเพชร สุขโข
200 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง 200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
รหัสไปรษณีย์ 80110
นครศรีธรรมราช นายสมเดช ใจสมุทร
เลื่อนขึ้นข้างบน