ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 249 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
151 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ 56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่
รหัสไปรษณีย์ 15110
ลพบุรี นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ
152 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล 460 หมู่ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
รหัสไปรษณีย์ 15130
ลพบุรี นายสนธิ บุญศิริ
153 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี 166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน ต.บางมัญ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 16000
สิงห์บุรี นายชวลิต วรชิน
154 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 59 ถ. เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 14000
อ่างทอง นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี
155 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ 1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
รหัสไปรษณีย์ 14110
อ่างทอง นายนคร ขอแนบกลาง
156 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 118 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000
พระนครศรีอยุธยา นายขวัญชัย กิจกอบชัย
157 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 38/3 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
รหัสไปรษณีย์ 13120
พระนครศรีอยุธยา นางกรุณา คุ้มสว่าง
158 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา หมู่ 2 ถ. บำรุงท้องที่ ต.สามกอ อ.เสนา
รหัสไปรษณีย์ 13110
พระนครศรีอยุธยา นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์
159 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ 399/7 ม.9 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา อ.ท่าเรือ
รหัสไปรษณีย์ 13130
พระนครศรีอยุธยา นายชิงชัย สิริสุรพล
160 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 12000
ปทุมธานี นายภวัต แผลงศรี
161 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 72 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์ 12130
ปทุมธานี นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
162 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 97/6 ม.5 ถ.นครนายก-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 26000
นครนายก นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี
163 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 53 หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
รหัสไปรษณีย์ 26110
นครนายก นายสุชาติ ศรีพา
164 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 30310
นครราชสีมา นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ
165 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง หมู่ 874 ถ. มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
รหัสไปรษณีย์ 30130
นครราชสีมา นายจินดาพล กลิ่นเพชร
166 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี
รหัสไปรษณีย์ 30250
นครราชสีมา นายวันชัย น้อมระวี
167 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว 234 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
รหัสไปรษณีย์ 30340
นครราชสีมา นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์
168 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย 161/2 หมู่ 3 ถ.ไปเขื่อนลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย
รหัสไปรษณีย์ 30150
นครราชสีมา นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์
169 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย 184 หมู่ 6 ถ. เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย
รหัสไปรษณีย์ 30190
นครราชสีมา นายชาญชัย จันทบาล
170 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 373 หมู่ 1 ถ. ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
รหัสไปรษณีย์ 30110
นครราชสีมา นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ
171 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
รหัสไปรษณีย์ 30270
นครราชสีมา นายสำรวย ปานาราช
172 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง
รหัสไปรษณีย์ 30160
นครราชสีมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง
173 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด หมู่ 4 ถ. สีคิ้ว - ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
รหัสไปรษณีย์ 30210
นครราชสีมา นายกิติทัศ เรืองดิษฐ
174 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 128 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
รหัสไปรษณีย์ 70110
ราชบุรี นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
175 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง 68/13 ถ. บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
รหัสไปรษณีย์ 70110
ราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์
176 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง (โรงกรองน้ำชัฏป่าหวาย) ถ.โป่งกระทิง ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
รหัสไปรษณีย์ 70180
ราชบุรี นายประนต ศรีสุนทร
177 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ 239 หมู่ 8 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
รหัสไปรษณีย์ 70140
ราชบุรี นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์
178 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม 885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 75000
สมุทรสงคราม นายภูทอง ดวงเลิศ
179 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร 93/796 ม.7 ถ.มหาชัยชิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 74000
สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ พงษ์รอด
180 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย 30/13 ม. 12 ซ. ประชาราษฎร์ 42 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
รหัสไปรษณีย์ 73210
นครปฐม นายพิชัย พันธุ์อร่าม
181 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน 204/5 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน
รหัสไปรษณีย์ 73110
นครปฐม นายสะอาด จงดี
182 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 72000
สุพรรณบุรี นายชูชาติ ไม้คง
183 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ 554 ม.3 ซ.บ้านช่อง ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
รหัสไปรษณีย์ 72140
สุพรรณบุรี นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง
184 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช 1/10 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
รหัสไปรษณีย์ 72120
สุพรรณบุรี นายกัมพล มีตา
185 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านช้าง 300 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
รหัสไปรษณีย์ 72180
สุพรรณบุรี นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา
186 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง 574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
รหัสไปรษณีย์ 72160
สุพรรณบุรี นางราตรี อักษรอินทร์
187 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี 1/4 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 71000
กาญจนบุรี นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
188 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลาขวัญ (โรงกรองน้ำ) 401 หมู่ที่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
รหัสไปรษณีย์ 71210
กาญจนบุรี นายสมชาย ชื่นชม
189 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน 358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
รหัสไปรษณีย์ 71140
กาญจนบุรี นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ
190 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา 1/58 หมู่ 2 ซ.เทศบาล 22 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
รหัสไปรษณีย์ 71120
กาญจนบุรี นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี
191 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 76000
เพชรบุรี นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
192 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ 77000
ประจวบคีรีขันธ์ นางรุ่งนภา หอมสกุล
193 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี 59/9 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 77120
ประจวบคีรีขันธ์ นายไอยเรศ ชัยกุล
194 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี 734 หมู่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
รหัสไปรษณีย์ 77150
ประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ พลอยล้วน
195 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน 218 หมู่ 1 ถ. ฝ่ายท่าหนองหัดไท ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
รหัสไปรษณีย์ 77140
ประจวบคีรีขันธ์ นายศิริทัย สวัสดิ์อารี
196 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 88 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 70000
ราชบุรี นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม
197 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม 89/14-15 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 73000
นครปฐม นายหาญณรงค์ เสือสมิง
198 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 74 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์ 12130
ปทุมธานี นายวินัย สุขสุมิตร
199 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 49-49/1 หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์ 12110
ปทุมธานี นายกฤษณ์ ก้อนนาค
200 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 31/15 หมู่3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 84000
สุราษฎร์ธานี นายเสริม หึกขุนทด
เลื่อนขึ้นข้างบน