ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายหาญณรงค์ เสือสมิง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ
ที่อยู่
239 หมู่ 8 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม
ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
70140
โทรศัพท์
0-3228-1296
โทรสาร
0-3228-1231
Email
HannarongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,682 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 21,360 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 606,630 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 602,367 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 430,190 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบล เขาย้อย รับน้ำจากแม่ข่ายปากท่อ 1,274 678
2 หน่วยบริการเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองชุมพล 2,883 1,322
3 หน่วยบริการเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรง 2,747 884
4 หน่วยบริการเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล 2,691 891
5 หน่วยบริการเขาย้อย เทศบาลตำบล เขาย้อย 14,870 7,649
6 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ สระเก็บน้ำไพรสะเดา (รับน้ำจากคลองชลประทานสายใหญ่) , สระพักน้ำดอนทราย (รับน้ำจากคลองชลประทาน 19L-1R) 5,680 2,147
7 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไก่ 2,748 902
8 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะนาว 3,648 1,100
9 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทราย 7,478 2,577
10 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดยางงาม 3,150 974
11 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม 3,522 914
12 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกระดาน 2,222 668
13 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมประทัด 1,607 492
14 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดเพลง 3,274 1,082
15 แม่ข่ายปากท่อ เทศบาลตำบล ปากท่อ 2,986 1,351
16 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง 2,821 885
17 แม่ข่ายปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นมะพร้าว 2,243 633
18 แม่ข่ายปากท่อ เทศบาลตำบล หัวสะพาน 2,088 704
รวม 67,932 25,853

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 22/2562
2 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมปิดตรวจสอบ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖
3 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
4 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น
5 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562
6 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
7 26/06/2019 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562
8 26/06/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ โครงการ DSM ณ รพ.ชลบุรี
9 26/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมการประชุม หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคลอรีนอย่างถูกวิธี
10 26/06/2019 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสร้างโรงงานเหมืองแร่

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ อู่ต่อเรือ _26/06/62
2 26/06/2019 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านสยามแก๊ส _26/06/62
3 26/06/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองขุด _26/06/62
4 26/06/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านป่ารวก _26/06/62
5 26/06/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. และ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลองสอง _26/06/62
6 26/06/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านนพดลเก่า _26/06/62
7 26/06/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม บริเวณ ข้างร้านไซโลข้าวโพด _26/06/62
8 26/06/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 26/06/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ทางเข้าวัดท่าการ้อง _26/06/62
10 26/06/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62
เลื่อนขึ้นข้างบน