ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางราตรี อักษรอินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
ที่อยู่
574 หมู่ 15
ต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
72160
โทรศัพท์
035-551905
โทรสาร
-
Email
RatreeA@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,097 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 31,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 583,471 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 537,579 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 351,348 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคอก สระเก็บน้ำสระยายโสม (รับน้ำจากคลอง ชป.) 8,649 2,768
2 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่อ 2,553 800
3 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ 1,738 530
4 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล สระพังลาน 5,217 1,768
5 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโอ่ง 4,990 1,236
6 หน่วยบริการสระยายโสม องค์การบริหารส่วนตำบล ยุ้งทะลาย 4,511 1,143
7 หน่วยบริการสระยายโสม เทศบาลตำบล ขุนพัดเพ็ง 3,633 1,026
8 หน่วยบริการสระยายโสม เทศบาลตำบล สระยายโสม 2,926 1,013
9 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล จรเข้สามพัน คลองชลประทานจรเข้สามพัน , บึงลาดน้ำเตียน , อ่างเก็บน้ำหนองผักกรูด 11,586 4,113
10 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล เจดีย์ 3,040 831
11 แม่ข่ายอู่ทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา 2,424 677
12 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล ท้าวอู่ทอง 14,587 5,016
13 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล กระจัน 7,329 1,886
14 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล บ้านดอน 4,517 1,217
15 แม่ข่ายอู่ทอง เทศบาลตำบล อู่ทอง 7,523 3,531
รวม 85,223 27,555

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 10/2563
2 26/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่หาท่อแตก - ท่อรั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย
3 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำ
4 26/02/2020 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”
5 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
6 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสา
8 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด
9 26/02/2020 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 เดินทางลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงกำลังการผลิต 1000 ลบ.ม./ชม.และตรวจดูพื้นที่งานก่อสร้าง ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง
10 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ชมรมเขาน้อย 49 และอำเภอตาพระยา ร่วมจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล “ตาพระยามินิรัน 2020”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.ดวงจันทร์ _26/02/63
2 26/02/2020 กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. _26/02/63
3 26/02/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงสูบน้ำหน้าราชมงคล _26/02/63
4 26/02/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
5 26/02/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าเสียงสามยอด _26/02/63
6 26/02/2020 .กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการการเปลี่ยนประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
7 26/02/2020 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงงานสะเดาน้ำแข็งหลอด _26/02/62
8 26/02/2020 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม . บริเวณ หมู่บ้านป่ากล้วย _26/02/62
9 26/02/2020 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 ขนาด บริเวณหน้าสำนักสงฆ์วังสระบัว_26/02/63
10 26/02/2020 .กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 22:00 น. _26/02/63
เลื่อนขึ้นข้างบน