ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกัมพล มีตา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
ที่อยู่
1/10 ม.2
ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
72120
โทรศัพท์
035578460
โทรสาร
035578460
Email
KumpholM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,661 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 315,192 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 304,178 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 188,764 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช เทศบาลตำบล ปากน้ำ แม่น้ำท่าจีน 3,256 1,126
2 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเขา 1,310 471
3 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ 2,376 1,093
4 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตำบล นางบวช 2,573 827
5 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช เทศบาลตำบล เดิมบาง 2,522 967
6 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช เทศบาลตำบล นางบวช 2,063 807
7 แม่ข่ายเดิมบางนางบวช เทศบาลตำบล เขาพระ 4,503 2,517
8 หน่วยบริการสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว 5,649 2,015
9 หน่วยบริการสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบล วังลึก 2,338 834
10 หน่วยบริการสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองผักนาก 1,313 492
11 หน่วยบริการสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบล กระเสียว 598 220
12 หน่วยบริการสามชุก เทศบาลตำบล สามชุก 10,175 4,987
รวม 38,676 16,356

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์
2 22/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
3 22/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562
4 22/08/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562
5 22/08/2019 ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)
6 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง
7 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
8 22/08/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดกิจกรรม “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อ.เมือง จ.จันทบุรี
9 22/08/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3ประจำปี 2562
10 22/08/2019 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/08/2019 กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามสถานีผลิตน้ำนาวง _22/08/62
2 23/08/2019 กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมระบบจ่ายน้ำ บริเวณ สถานีผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ _22/08/62
3 23/08/2019 กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยจ่าบรรณ _23/08/62
4 23/08/2019 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองได้ทำการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง _23/08/62
5 23/08/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้ามบ.คุ้มลำพูนวิลล่า _23/08/62
6 23/08/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 900 มม. บริเวณ ริมคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ _23/08/62
7 22/08/2019 กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง _22/08/62
8 22/08/2019 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.สลกบาตร _22/08/62
9 22/08/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ด้านหน้าตลาดนวมิตร _22/08/62
10 22/08/2019 กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกุยบุรี _22/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน