ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูชาติ ไม้คง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
ที่อยู่
176 ถ.พระพันวษา
ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
72000
โทรศัพท์
0-355-21617-8
โทรสาร
0-355-21617
Email
ChuchatM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,586 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 34,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 834,739 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 749,874 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 547,803 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสวนแตง องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง สระเก็บน้ำรับน้ำจากคลองชลประทาน 1 ขวา โพธิ์พระยา 5,750 1,537
2 หน่วยบริการสวนแตง เทศบาลตำบล สวนแตง 4,054 1,440
3 หน่วยบริการท่าเสด็จ เทศบาลตำบล ท่าเสด็จ สระเก็บน้ำรับน้ำจากคลองชลประทาน 1 ขวา (สามชุก) 10,310 3,069
4 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล ต้นคราม บ่อบาดาล - หน่วยบริการโคกคราม 2,827 1,021
5 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล โคกคราม 1,574 832
6 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ แม่น้ำท่าจีน 4,588 1,215
7 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาขาว 4,152 1,128
8 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ทอง 6,058 1,831
9 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน 4,419 1,332
10 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง 6,974 2,230
11 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนามคลี 6,325 1,986
12 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย 10,960 4,975
13 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกโคเฒ่า 2,020 622
14 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกำยาน 6,141 1,899
15 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะสังข์ 606 233
16 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก 4,784 1,900
17 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิหารแดง 3,305 1,007
18 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล รั้วใหญ่ 5,198 1,775
19 หน่วยบริการโคกคราม องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลาม้า 13,316 5,428
20 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล มดแดง 1,413 473
21 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล บางกุ้ง 1,925 562
22 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล ท่าระหัด 8,483 5,003
23 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล วังยาง 3,530 1,456
24 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล บางปลาม้า 858 328
25 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา 3,473 1,695
26 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบางลเมือง สุพรรณบุรี 17,055 8,529
รวม 140,098 53,506

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ แยกถนนมิตรภาพ - ทางเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม_13/12/2562
2 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
3 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
4 16/12/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามสระว่ายน้ำ รร.อนุบาลท่าตะโก ถ.ท่าตะโก - หนองบัว_16/12/2562
5 16/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามวัดโสภาราม _12/12/62
6 16/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค. 62 _16/12/2562
7 16/12/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์_16/12/62
8 16/12/2019 อัพเดทความคืบหน้า!!! กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_16/12/62
9 16/12/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างบ้านพักสำนักงานประมง_16/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางไปบ้านเด่น ม.6_15/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน