ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูชาติ ไม้คง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
ที่อยู่
176 ถ.พระพันวษา
ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
72000
โทรศัพท์
0-355-21617-8
โทรสาร
0-355-21617
Email
ChuchatM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,438 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 32,640 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 814,062 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 730,059 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 526,300 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสวนแตง องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง สระเก็บน้ำรับน้ำจากคลองชลประทาน 1 ขวา โพธิ์พระยา 5,750 1,537
2 หน่วยบริการสวนแตง เทศบาลตำบล สวนแตง 4,054 1,440
3 หน่วยบริการท่าเสด็จ เทศบาลตำบล ท่าเสด็จ สระเก็บน้ำรับน้ำจากคลองชลประทาน 1 ขวา (สามชุก) 10,310 3,069
4 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล ต้นคราม บ่อบาดาล - หน่วยบริการโคกคราม 2,827 1,021
5 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล โคกคราม 1,574 832
6 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ แม่น้ำท่าจีน 4,588 1,215
7 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาขาว 4,152 1,128
8 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ทอง 6,058 1,831
9 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน 4,419 1,332
10 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง 6,974 2,230
11 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนามคลี 6,325 1,986
12 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย 10,960 4,975
13 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกโคเฒ่า 2,020 622
14 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกำยาน 6,141 1,899
15 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะสังข์ 606 233
16 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก 4,784 1,900
17 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิหารแดง 3,305 1,007
18 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล รั้วใหญ่ 5,198 1,775
19 หน่วยบริการโคกคราม องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลาม้า 13,316 5,428
20 แม่ข่ายสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล มดแดง 1,413 473
21 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล บางกุ้ง 1,925 562
22 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล ท่าระหัด 8,483 5,003
23 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล วังยาง 3,530 1,456
24 หน่วยบริการโคกคราม เทศบาลตำบล บางปลาม้า 858 328
25 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา 3,473 1,695
26 แม่ข่ายสุพรรณบุรี เทศบางลเมือง สุพรรณบุรี 17,055 8,529
รวม 140,098 53,506

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่11/2562 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
3 26/08/2019 กปภ.ข.10 เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำศึกษาดูงาน “ระบบผลิตน้ำประปาบนผิวดิน” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนิงานศูนย์ราชการสะดวก และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
5 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
6 26/08/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน
7 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนปราณบุรี ออกกำลังกาย ครั้งที่ 1 โดยมีนายอำเภอ กิตติพงศ์ สุขภาคกุล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
9 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 บริเวณหมู่บ้านท่อฟ้า ตำบลโคกหล่อ
10 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านเดอร์แพลนท์ _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาเกาะสมุย แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานผลิตน้ำจากฝั่ง กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
9 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
10 26/08/2019 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพานห้วยมุกคำชะอี _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน