ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายถวิล เก้าลิ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
ที่อยู่
89/14-15 หมู่ที่ 5
ต.สนามจันทร์
อ.เมือง
จ.นครปฐม
73000
โทรศัพท์
0-3424-2302
โทรสาร
0-3424-2302
Email
 

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 19,347 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 802,849 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 802,849 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 522,116 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล บ่อพลับ ซื้อน้ำประปาจาก บ.น้ำประปาไทย จำกัด 861 408
2 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล พระประโทน 2,104 835
3 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล โพรงมะเดื่อ 982 254
4 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สนามจันทร์ 4,665 2,348
5 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สามควายเผือก 9,922 3,518
6 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยจรเข้ 3,669 1,625
7 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยายหอม 4,383 1,529
8 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนขาด 7,869 2,713
9 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง 705 509
10 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางแขม 6,253 2,882
11 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองดินแดง 2,017 732
12 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ขุนแก้ว 7,809 3,473
13 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตำหนัก 6,787 5,660
14 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระชับ 4,010 1,086
15 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระยา 2,652 921
16 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล นครชัยศรี 3,222 1,410
17 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว 2,514 928
18 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ศีรษะทอง 5,755 2,274
19 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สัมปทวน 2,806 920
20 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระเจดีย์ 3,304 866
21 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยยาวาส 2,311 798
22 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางระกำ 4,137 1,065
23 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล พะเนียด 905 288
24 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ลานตากฟ้า 5,095 2,015
25 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล วัดแค 2,002 706
26 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่ 3,647 1,657
27 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หอมเกร็ด 1,823 1,003
28 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ 9,550 4,173
29 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล นครชัยศรี 8,239 4,907
30 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล โพรงมะเดื่อ 3,489 1,244
31 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ธรรมศาลา 6,930 2,661
32 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ดอนยายหอม 6,536 2,115
33 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลนคร นครปฐม 16,203 9,330
รวม 153,156 66,853

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
3 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
7 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
8 20/09/2019 กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
9 20/09/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
10 20/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
2 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อส่งน้ำ HDPE 1000 มม. _21/09/62
3 21/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์ดแวร์ _21/09/62
4 21/09/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์แวร์ _21/09/62
5 20/09/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยวิเศษสุข _20/09/62
6 20/09/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ทบ 33 (จำนวน 2 จุด) _20/09/62
7 20/09/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ชุมชนแปดไร ซอย 2 _20/09/62
8 20/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เทศบาล1 _20/09/62
9 20/09/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยสวนเกษตร 1 _20/09/62
10 20/09/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าศูนย์ซัมซุงตลาดเก่า _20/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน