ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
ที่อยู่
259/1 ถ.ประชาอุทิศ
ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง
จ.ชุมพร
86000
โทรศัพท์
0-7751-1159
โทรสาร
0-7750-3742 ต่อ 125
Email
SukridK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 35,908 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 60,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,677,545 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,480,930 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 804,433 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล บางลึก คลองท่าตะเภา 7,979 3,246
2 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล วังใหม่ 3,462 1,228
3 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล หาดทรายรี 2,175 975
4 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล บางหมาก 6,748 2,124
5 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ขุนกระทิง 2,723 1,938
6 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล นาชะอัง 6,772 3,307
7 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด 6,403 3,050
8 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคา 1,831 684
9 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทุ่ง 3,162 1,462
10 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ 6,913 4,659
11 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา 1,808 990
12 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล วังไผ่ 2,985 1,348
13 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล หาดพันไกร 4,457 1,748
14 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล สะพลี 1,388 783
15 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ท่ายาง 8,275 3,382
16 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล สะพลี 1,226 437
17 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล วังไผ่ 6,740 4,436
18 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ปากน้ำชุมพร 6,813 3,386
19 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลเมือง ชุมพร 15,499 9,917
รวม 97,359 49,100

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถานีผลิตน้ำแพงพวย บริษัท เอ็กคอม ธารา จำกัด จ.ราชบุรี
3 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
4 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
5 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
6 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเทศบาลเมืองกะทู้สัญจร ครั้งที่ 2/2562
7 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562
8 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
10 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ใต้คลองข้างโรงปุ๋ย ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา _21/09/2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ หน้ามบ.พฤกษา ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_21/09/2562
3 21/09/2019 กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.สันคือ มบ.ศรียางมูล ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_21/09/2562
4 21/09/2019 กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณแม่ข่ายปากพนัง_21/09/62
5 21/09/2019 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณคลองส่งน้ำผาสุก_21/09/62
6 21/09/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม._21/09/62
7 21/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหัวสะพานบางริ้น_21/09/62
8 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยเนื่องจาก กปภ.สาขาราชบุรี จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1,000 มม._21/09/62
9 21/09/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการนน้ำปะเหลียน_21/09/62
10 21/09/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านทนง_21/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน