ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวินัย สุขสุมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
VinayS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 62,870 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 58,991 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,001,467 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,713,309 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,015,837 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย แม่น้ำเจ้าพระยา , สระพักน้ำดิบ 632 206
2 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัด 26,691 15,429
3 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางขะแยง 14,417 6,120
4 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเดื่อ 13,542 6,081
5 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด 2,890 903
6 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง 3,331 1,020
7 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง 4,103 1,309
8 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง 5,323 2,433
9 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย 5,284 2,456
10 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คูขวาง 5,862 2,509
11 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คลองพระอุดม 7,308 3,427
12 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ 11,193 6,488
13 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง 11,176 7,219
14 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว 4,068 1,501
15 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง 6,289 2,366
16 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล สามโคก 7,961 3,137
17 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง 6,697 2,972
18 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย 4,724 1,571
19 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย 3,318 1,071
20 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ 6,243 2,434
21 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ 1,978 1,151
22 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ 1,663 566
23 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ 3,108 1,284
24 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว 2,317 737
25 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม 4,662 2,043
26 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บ้านกลาง 11,996 5,726
27 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเตย 10,523 4,152
28 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล ระแหง 10,162 5,074
29 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางหลวง 5,772 3,531
30 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี 23,634 9,319
รวม 226,867 104,235

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/09/2019 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
2 13/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อน ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562
3 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น แก่ มูลนิธิบ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น
4 13/09/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2562
5 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
6 13/09/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค
7 13/09/2019 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
8 13/09/2019 กปภ.สาขาตราดจัดประชุมหัวหน้างานประจำเดือนกันยายน 2562
9 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราดร่วมกับ กปภ.สาขาคลองใหญ่ รวมพลังจิตสาธารณะ จัดโครงการ “รองเท้า เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
10 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขารัญประเทศ สำรวจหาท่อแตกในพื้นที่ DMA -04 บริเวณชุมชนตลาดสดและวังปลาตอง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/09/2019 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา แจ้งน้ำปประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา _15/09/2562
2 15/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา_15/09/2562
3 15/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยเยี่ยมพัฒนา_15/09/62
4 15/09/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแยกไฟแดง_15/09/62
5 15/09/2019 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 160 มม. บริเวณหน่วยบริการโคกสี_15/09/62
6 15/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_15/09/62
7 15/09/2019 กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 100 มม. บริเวณทางไปบ้านโพนตาโหล_15/09/62
8 15/09/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณภายในหมู่บ้านพรนภา_15/09/62
9 15/09/2019 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟ_15/09/62
10 15/09/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณคลองชลประทาน_15/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน