ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายภวัต แผลงศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
PawatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 66,156 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,916 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,592,167 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,442,605 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,029,775 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/10/2020 กปภ. ลุยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกพื้นที่
2 20/10/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
3 20/10/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.โครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอคลองลาน
4 20/10/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระทั้งส่วนราชการและเอกชน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563
5 20/10/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
6 20/10/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ OJT (ON THE JOB TRAINING) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างสายงานผลิต
7 20/10/2020 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้ นายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ สถานีผลิตน้ำคลองหาด
8 20/10/2020 กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
9 20/10/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จังหวัดปทุมธานี
10 20/10/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จังหวัดปทุมธานี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/10/2020 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 03.00 น. _21/10/2563
2 21/10/2020 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ เซเว่นบางนกแขวก _20/10/2563
3 21/10/2020 กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวท่อจ่ายน้ำ ไปบางกระไชย บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 8 หมู่ _21/10/2563
4 21/10/2020 กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงระบบการจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ _21/10/63
5 21/10/2020 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. _21/10/63
6 20/10/2020 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณห้าแยกหลังท้าวเซียง_20/10/2563
7 20/10/2020 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ มบ.เวียงชัยทอง ต.เวียง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย_20/10/2563
8 20/10/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด150 มม. บริเวณวัดป่าโนนนิเวศน์_20/10/2563
9 20/10/2020 กปภ.สาขา ท่าแซะ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบท่อแตกชำรุด โดยวิธีการทำ Step Test _20/10/2563
10 20/10/2020 กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ปิดน้ำเพื่อให้ทางหลวงวางท่อระบายน้ำ _20/10/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน