ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายภวัต แผลงศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
pawatp@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 63,361 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,974,800 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,687,832 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,912,269 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย แม่น้ำเจ้าพระยา , สระพักน้ำดิบ 632 206
2 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัด 26,691 15,429
3 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางขะแยง 14,417 6,120
4 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเดื่อ 13,542 6,081
5 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด 2,890 903
6 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง 3,331 1,020
7 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง 4,103 1,309
8 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง 5,323 2,433
9 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย 5,284 2,456
10 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คูขวาง 5,862 2,509
11 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คลองพระอุดม 7,308 3,427
12 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ 11,193 6,488
13 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง 11,176 7,219
14 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว 4,068 1,501
15 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง 6,289 2,366
16 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล สามโคก 7,961 3,137
17 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง 6,697 2,972
18 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย 4,724 1,571
19 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย 3,318 1,071
20 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ 6,243 2,434
21 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ 1,978 1,151
22 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ 1,663 566
23 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ 3,108 1,284
24 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว 2,317 737
25 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม 4,662 2,043
26 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บ้านกลาง 11,996 5,726
27 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเตย 10,523 4,152
28 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล ระแหง 10,162 5,074
29 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางหลวง 5,772 3,531
30 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี 23,634 9,319
รวม 226,867 104,235

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
2 22/11/2019 กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)
3 22/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
4 22/11/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย
5 22/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย
6 22/11/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 22/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
8 22/11/2019 กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ
9 22/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา
10 22/11/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/11/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ_23/11/2562
2 22/11/2019 - กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณซอยวัดโพธิวราราม _22/11/2562
3 22/11/2019 - กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว (STEP TEST) บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี _22/11/2562
4 22/11/2019 - กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟต2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง_22/11/2562
5 22/11/2019 - กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณแตกบริเวณโรงกรองมาบประชัน_22/11/2562
6 22/11/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
7 22/11/2019 - กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณร้าน ก.อิฐบล็อก ต.ธาตุ อ.เชียงคาน_22/11/2562
8 22/11/2019 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศูนย์เซฟโรเลตยโสธร อ.เมือง_22/11/2562
9 22/11/2019 - กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านทุเรียนเศรษฐี อ.สามพราน _22/11/2562
10 22/11/2019 - กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตก บริเวณสถานีบางบ่อ_22/11/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน