ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายภวัต แผลงศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
PawatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 64,032 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 53,465 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,666,283 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,574,102 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,977,316 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย แม่น้ำเจ้าพระยา , สระพักน้ำดิบ 632 206
2 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัด 26,691 15,429
3 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางขะแยง 14,417 6,120
4 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเดื่อ 13,542 6,081
5 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด 2,890 903
6 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง 3,331 1,020
7 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง 4,103 1,309
8 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง 5,323 2,433
9 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย 5,284 2,456
10 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คูขวาง 5,862 2,509
11 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คลองพระอุดม 7,308 3,427
12 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ 11,193 6,488
13 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง 11,176 7,219
14 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว 4,068 1,501
15 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง 6,289 2,366
16 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล สามโคก 7,961 3,137
17 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง 6,697 2,972
18 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย 4,724 1,571
19 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย 3,318 1,071
20 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ 6,243 2,434
21 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ 1,978 1,151
22 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ 1,663 566
23 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ 3,108 1,284
24 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว 2,317 737
25 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม 4,662 2,043
26 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บ้านกลาง 11,996 5,726
27 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเตย 10,523 4,152
28 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล ระแหง 10,162 5,074
29 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางหลวง 5,772 3,531
30 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี 23,634 9,319
รวม 226,867 104,235

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 10/2563
2 26/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่หาท่อแตก - ท่อรั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย
3 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำ
4 26/02/2020 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”
5 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
6 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสา
8 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด
9 26/02/2020 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 เดินทางลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงกำลังการผลิต 1000 ลบ.ม./ชม.และตรวจดูพื้นที่งานก่อสร้าง ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง
10 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ชมรมเขาน้อย 49 และอำเภอตาพระยา ร่วมจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล “ตาพระยามินิรัน 2020”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.ดวงจันทร์ _26/02/63
2 26/02/2020 กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. _26/02/63
3 26/02/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงสูบน้ำหน้าราชมงคล _26/02/63
4 26/02/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
5 26/02/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าเสียงสามยอด _26/02/63
6 26/02/2020 .กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการการเปลี่ยนประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 2 จุด)_26/02/63
7 26/02/2020 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงงานสะเดาน้ำแข็งหลอด _26/02/62
8 26/02/2020 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม . บริเวณ หมู่บ้านป่ากล้วย _26/02/62
9 26/02/2020 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 ขนาด บริเวณหน้าสำนักสงฆ์วังสระบัว_26/02/63
10 26/02/2020 .กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 22:00 น. _26/02/63
เลื่อนขึ้นข้างบน