ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
86110
โทรศัพท์
0-7754-1171/0-7754-1271
โทรสาร
0-7754-1171
Email
JeerasakH@pwa.co.th
แผนบรรเทาภัยพิบัติ กปภ.สาขาหลังสวน
กดที่นี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
กดที่นี่
แผนที่ใน google
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,579 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 21,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 663,865 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 653,850 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 357,465 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์พัฒนา คลองวิสัย 4,567 1,915
2 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล ครน 2,306 920
3 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล สวี 3,075 1,205
4 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์ 2,995 1,639
5 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ทุ่งตะไคร รับน้ำจากแม่ข่ายหลังสวน , รับน้ำจากหน่วยบริการสวี 6,055 3,010
6 หน่วยบริการปากตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 843 272
7 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ปากตะโก 4,193 1,541
8 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล วังตะกอ คลองหลังสวน 3,913 2,325
9 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะพลา 3,257 1,287
10 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล นาขา 8,431 3,429
11 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำจืด 1,184 506
12 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล พ้อแดง 2,070 647
13 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมทราย 1,353 562
14 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน 5,166 2,246
15 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลเมือง หลังสวน 7,886 4,341
16 หน่วยบริการละแม องค์การบริหารส่วนตำบล ละแม คลองละแม 1,048 413
รวม 58,342 26,258

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
3 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
7 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
8 20/09/2019 กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
9 20/09/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
10 20/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อส่งน้ำ HDPE 1000 มม. _21/09/62
2 21/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์ดแวร์ _21/09/62
3 21/09/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์แวร์ _21/09/62
4 20/09/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยวิเศษสุข _20/09/62
5 20/09/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ทบ 33 (จำนวน 2 จุด) _20/09/62
6 20/09/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ชุมชนแปดไร ซอย 2 _20/09/62
7 20/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เทศบาล1 _20/09/62
8 20/09/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยสวนเกษตร 1 _20/09/62
9 20/09/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าศูนย์ซัมซุงตลาดเก่า _20/09/62
10 20/09/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 23.30 - 03.00 น.
เลื่อนขึ้นข้างบน