ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ที่อยู่
373 หมู่ 1 ถ. ท่าสงกรานต์
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทรศัพท์
0-4447-1399
โทรสาร
0-4447-1399
Email
SamritD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,232 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,680 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 271,672 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 262,672 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 189,775 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง สระเก็บน้ำหนองตะไกร้ 3,914 1,283
2 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 1,116 314
3 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด 1,035 243
4 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล หินดาด 2,798 727
5 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล ห้วยแถลง 2,949 1,378
6 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคง อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 6,134 2,108
7 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ 1,362 404
8 หน่วยบริการเมืองคง เทศบาลตำบล เมืองคง 2,314 963
9 หน่วยบริการรังกาใหญ่ เทศบาลตำบล รังกาใหญ่ ลำน้ำเค็ม 10,342 3,179
10 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง แม่น้ำมูล 11,853 5,617
11 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ 4,333 1,345
12 แม่ข่ายพิมาย เทศบาลตำบล พิมาย 8,233 2,803
รวม 56,383 20,364

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน