ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ที่อยู่
161/2 หมู่ 3 ถ.ไปเขื่อนลำพระเพลิง
ต.งิ้ว
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30150
โทรศัพท์
0-4444-1525
โทรสาร
0-4445-2252
Email
GreethaP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,984 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 303,249 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 279,623 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 190,070 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี ฝายน้ำล้นคลองสอง , อ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ้ย 2,635 1,404
2 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเขียว 3,252 2,190
3 หน่วยบริการวังน้ำเขียว เทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อ 1,986 909
4 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล นกออก สระเก็บน้ำปักธงชัย(รับน้ำจากคลองชปฯเขื่อนลำพระเพลิง) 5,880 2,073
5 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล ปักธงชัย 3,545 1,387
6 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้ว 6,029 2,065
7 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคุ 3,273 1,224
8 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย 2,007 639
9 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตูม 2,221 750
10 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัยเหนือ 4,913 2,166
11 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลเมือง เมืองปัก 12,726 6,153
รวม 48,467 20,960

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
2 22/11/2019 กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)
3 22/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
4 22/11/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย
5 22/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย
6 22/11/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 22/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
8 22/11/2019 กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ
9 22/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา
10 22/11/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 - กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟต2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง_22/11/2562
2 22/11/2019 - กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณแตกบริเวณโรงกรองมาบประชัน_22/11/2562
3 22/11/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
4 22/11/2019 - กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณร้าน ก.อิฐบล็อก ต.ธาตุ อ.เชียงคาน_22/11/2562
5 22/11/2019 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศูนย์เซฟโรเลตยโสธร อ.เมือง_22/11/2562
6 22/11/2019 - กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านทุเรียนเศรษฐี อ.สามพราน _22/11/2562
7 22/11/2019 - กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตก บริเวณสถานีบางบ่อ_22/11/2562
8 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติลำปาง_22/11/2562
9 22/11/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหาด ต.คลองหาด_22/11/2562
10 22/11/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณเทศบาลเมืองลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่_22/11/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน