ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ที่อยู่
161/2 หมู่ 3 ถ.ไปเขื่อนลำพระเพลิง
ต.งิ้ว
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30150
โทรศัพท์
0-4444-1525
โทรสาร
0-4445-2252
Email
SingchaiL@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,818 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 289,751 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 277,300 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 193,337 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี ฝายน้ำล้นคลองสอง , อ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ้ย 2,635 1,404
2 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเขียว 3,252 2,190
3 หน่วยบริการวังน้ำเขียว เทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อ 1,986 909
4 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล นกออก สระเก็บน้ำปักธงชัย(รับน้ำจากคลองชปฯเขื่อนลำพระเพลิง) 5,880 2,073
5 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล ปักธงชัย 3,545 1,387
6 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้ว 6,029 2,065
7 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคุ 3,273 1,224
8 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย 2,007 639
9 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตูม 2,221 750
10 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัยเหนือ 4,913 2,166
11 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลเมือง เมืองปัก 12,726 6,153
รวม 48,467 20,960

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่11/2562 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
3 26/08/2019 กปภ.ข.10 เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำศึกษาดูงาน “ระบบผลิตน้ำประปาบนผิวดิน” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนิงานศูนย์ราชการสะดวก และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
5 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
6 26/08/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน
7 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 บริเวณหมู่บ้านท่อฟ้า ตำบลโคกหล่อ
9 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
10 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านเดอร์แพลนท์ _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาเกาะสมุย แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานผลิตน้ำจากฝั่ง กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
9 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
10 26/08/2019 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพานห้วยมุกคำชะอี _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน