ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง
ที่อยู่
68/13 ถ. บ้านปากแรต
ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
70110
โทรศัพท์
0-3221-1280,0-3421-1407
โทรสาร
0-3221-1280
Email
KiattisakP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,447 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,770 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 418,996 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 415,086 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 199,942 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกระเบื้อง บ่อบาดาล สำนักงานบ้านโป่ง , แม่น้ำแม่กลอง 2,164 695
2 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอ้อ 6,423 3,120
3 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต 11,291 5,202
4 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว 1,137 391
5 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล สวนกล้วย 12,227 4,794
6 แม่ข่ายบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกบ 4,478 1,530
7 แม่ข่ายบ้านโป่ง เทศบาลตำบล เบิกไพร 13,057 5,344
8 แม่ข่ายบ้านโป่ง เทศบาลเมือง ท่าผา 9,048 3,781
9 แม่ข่ายบ้านโป่ง เทศบาลเมือง บ้านโป่ง 17,306 8,166
รวม 77,131 33,023

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
2 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
3 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 สถานีผลิตน้ำพาราม ครั้งที่ 2/2562
5 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
6 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
7 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประชุมทบทวนครั้งที่ 2
8 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP
9 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
10 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน
2 26/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุดรธานี _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสุวรรณภูมิ _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ชุมชนสันมะฮก ถึง มบ.กุลพันธ์วิลล์ 16 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง_26/08/2562
5 26/08/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 315 มม. บริเวณ สนามบินภูเก็ต _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ต.วัดใหม่ _26/08/62
8 25/08/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม.บริเวณต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ม จ.ปทุมธานี_25/08/2562
9 25/08/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศเรื่องปัญหาของแหล่งน้ำดิบมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าน้ำจะใสเป็นปกติ_25/08/2562
10 25/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งประสบปัญหาน้ำประปารสชาติเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของท่านรับน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งมีค่าคลอไรน์สูง_25/08/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน