ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไอยเรศ ชัยกุล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
ที่อยู่
59/9 หมู่ 2
ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
77120
โทรศัพท์
0-3262-2073
โทรสาร
0-3262-3707
Email
AiyarestC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,663 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 49,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,001,813 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 947,980 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 730,871 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/08/2022 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ดำเนิน "โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" โดยจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ บริเวณฝายพญาอุต ต.ริมปิม อ.เมือง จ.ลำพูน
2 14/08/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"
3 14/08/2022 กปภ.สาขากุยบุรีร่วมโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"
4 14/08/2022 กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5 14/08/2022 เนื่องในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในเวลา 17.00 น.ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 14/08/2022 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมาย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้ที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขาชานาราม ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7 14/08/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 13/08/2022 กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
9 13/08/2022 กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
10 13/08/2022 กปภ. สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/08/2022 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _14/08/65
2 14/08/2022 กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. (เป็นต้นไป) _14/08/65
3 14/08/2022 กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _14/08/65
4 14/08/2022 กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณช่องเขาข้างโรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_14/08/2565
5 14/08/2022 กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. _14/08/65
6 14/08/2022 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณถนนขัวแดง ซอย.1 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน_14/08/2565
7 14/08/2022 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณข้างเซเว่นในโรงเรียนศรีสุวิทย์_14/08/2565
8 14/08/2022 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณหน้าบิ๊กชีมินิ ถนนปจ.5009 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราขีนบุรี_14/08/2565
9 14/08/2022 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่บ้าน มณฑลทอง (จำนวน 2 จุด) _14/08/2565
10 14/08/2022 กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 315 บริเวณหน่วยบริการเมืองเก่า_14/08/2565
เลื่อนขึ้นข้างบน