ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ที่อยู่
647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ
ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
40110
โทรศัพท์
0-4327-2202-3
โทรสาร
0-4327-2203
Email
PattarapornT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,529 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 368,317 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 347,747 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 257,133 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการบ้านโต้น เทศบาลตำบล บ้านโต้น แม่น้ำชี 5,849 1,699
2 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล ในเมือง อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า 7,757 2,573
3 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง 3,621 1,302
4 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไผ่ 3,255 1,193
5 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลาน 5,128 1,470
6 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง 4,330 1,262
7 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ 527 165
8 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเพีย 2,252 590
9 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส 3,305 998
10 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล วังสวรรค์ 496 179
11 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแซง 5,219 1,450
12 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ 2,441 744
13 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล บ้านแฮด 2,755 1,068
14 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ 6,788 2,393
รวม 53,723 17,086

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน