ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ สุธรรมมา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
ที่อยู่
777 หมู่ 126 ถ.พิศาลสารกิจ
ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
41370
โทรศัพท์
0-4233-1240
โทรสาร
0-4233-1240
Email
PhaithoonS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,798 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 19,440 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 383,492 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 372,892 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 287,929 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2020 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปี2563
2 14/07/2020 ประกาศรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ.
3 14/07/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
4 14/07/2020 กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2563
5 14/07/2020 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
6 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563
7 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563
8 14/07/2020 คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563
9 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกหาท่อรั่วท่อแตก
10 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2020 กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _15/07/63
2 15/07/2020 กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 100 มม. และ 200 มม. _15/07/63
3 15/07/2020 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _15/07/63
4 15/07/2020 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. _15/07/63
5 15/07/2020 กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อการก่อสร้างแนวท่อระบายของกรมทางหลวง บริเวณฝั่งสวนผีเสื้อ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_15/07/2563
6 15/07/2020 กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน จำนวน 3 จุด_15/07/2563
7 15/07/2020 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนเลียบคลองเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี_14/07/2563
8 15/07/2020 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น._13/07/63
9 15/07/2020 กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.30 น._13/07/63
10 15/07/2020 กปภ.สาขาอู่ทอง ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากทำการตัดประสานท่อ PE 225 ม.ม. บริเวณคลองคณฑีและหน้า อบต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลื่อนขึ้นข้างบน