ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ สุธรรมมา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
ที่อยู่
777 หมู่ 126 ถ.พิศาลสารกิจ
ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
41370
โทรศัพท์
0-4233-1240
โทรสาร
0-4233-1240
Email
PhaithoonS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,437 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,760 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 349,552 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 342,137 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 260,663 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโนนสะอาด เทศบาลตำบล หนองแวงโนนสะอาด อ่างเก็บน้ำบ้านโสกรัง 185 1
2 หน่วยบริการโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง 1,724 460
3 หน่วยบริการโนนสะอาด เทศบาลตำบล โนนสะอาด 3,785 1,467
4 หน่วยบริการตาดอึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดทอง อ่างเก็บน้ำห้วยตาด 1,459 365
5 หน่วยบริการศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีธาตุ อ่างเก็บน้ำบึงคำศรี 731 187
6 หน่วยบริการศรีธาตุ เทศบาลตำบล ศรีธาตุ 5,567 1,804
7 หน่วยบริการวังสามหมอ เทศบาลตำบล ปะโค ลำพันชาด 11,310 3,274
8 หน่วยบริการวังสามหมอ เทศบาลตำบล วังสามหมอ 4,474 2,001
9 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล เชียงแหว อ่างเก็บน้ำปะโค , อ่างเก็บน้ำหนองหานกุมภวาปี 2,013 778
10 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล กงพานพันดอน 9,878 2,511
11 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล แชแล 1,494 425
12 แม่ข่ายกุมภวาปี องค์การบริหารส่วนตำบล ตูมใต้ 5,671 1,628
13 แม่ข่ายกุมภวาปี องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสุก 3,337 967
14 แม่ข่ายกุมภวาปี องค์การบริหารส่วนตำบล เสอเพลอ 637 209
15 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล เวียงคำ 4,307 1,282
16 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล ห้วยเกิ้ง 5,403 1,605
17 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล พันดอน 5,663 2,484
18 แม่ข่ายกุมภวาปี เทศบาลตำบล กุมภวาปี 8,532 4,380
รวม 76,170 25,828

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน