ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายประพจน์ โสฬสจินดา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
ที่อยู่
372 หมู่ 2 ถ. ธันวาคม
ต.-
อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
46150
โทรศัพท์
0-4386-1133
โทรสาร
-
Email
PrapotS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,009 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 164,553 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 149,429 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,051 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล นิคม เขื่อนลำปาว 1,829 525
2 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล โนนน้ำเกลี้ยง 3,199 949
3 หน่วยบริการสหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล สหัสขันธ์ 772 220
4 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล ภูสิงห์ 794 224
5 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล โนนบุรี 5,305 1,874
6 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล หลักเหลี่ยม อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งไผ่ 1,600 455
7 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล นามน 933 288
8 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 2,182 624
9 หน่วยบริการนามน เทศบาลตำบล นามน 7,026 2,232
10 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล สงเปลือย อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด 1,755 875
11 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล ยอดแกง 359 346
12 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล ลำห้วยหลัว 5,336 1,402
13 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ 5,792 2,102
14 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง 2,610 934
15 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล สมเด็จ 7,132 3,167
รวม 46,624 16,217

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
3 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
7 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
8 20/09/2019 กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
9 20/09/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
10 20/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อส่งน้ำ HDPE 1000 มม. _21/09/62
2 21/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์ดแวร์ _21/09/62
3 21/09/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณ หน้าร้านบางแพฮาร์แวร์ _21/09/62
4 20/09/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยวิเศษสุข _20/09/62
5 20/09/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ทบ 33 (จำนวน 2 จุด) _20/09/62
6 20/09/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ชุมชนแปดไร ซอย 2 _20/09/62
7 20/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เทศบาล1 _20/09/62
8 20/09/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยสวนเกษตร 1 _20/09/62
9 20/09/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าศูนย์ซัมซุงตลาดเก่า _20/09/62
10 20/09/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 23.30 - 03.00 น.
เลื่อนขึ้นข้างบน