ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกฤษณ์ ไกยสวน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ที่อยู่
201 ม.6 ถนนอภัย
ต.หนองโก
อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
40170
โทรศัพท์
0-4325-1397
โทรสาร
0-4370-0027
Email
KrishK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,622 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 18,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 321,587 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 312,003 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 215,596 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิมูล อ่างเก็บน้ำหนองไม้ตาย 3,627 1,031
2 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล คำก้าว 3,342 726
3 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองใหญ่ 5,087 1,476
4 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเครือ 2,767 766
5 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองกุงศรี 9,268 3,254
6 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำแมด อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 3,369 875
7 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล กุดปลาดุก 7,487 1,995
8 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ชื่นชม 2,875 719
9 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง 3,047 766
10 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโดน 6,357 1,621
11 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำใหญ่ 1,899 549
12 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก 5,304 1,922
13 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล คำใหญ่ 4,028 1,239
14 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเงิน ลำน้ำพอง , อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 1,958 896
15 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล น้ำอ้อม 4,880 1,246
16 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล หนองโน 3,607 959
17 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก 8,920 3,019
18 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง 844 233
19 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ 6,005 1,501
20 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด 2,593 682
21 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลเมือง กระนวน 10,318 4,371
รวม 97,582 29,846

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน