ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ที่อยู่
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
45000
โทรศัพท์
0-4351-1513,0-4351-5601
โทรสาร
0-4551-5601
Email
YaowaretT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 28,773 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 946,497 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 858,848 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 654,898 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ดงลาน แม่น้ำชี 5,047 2,453
2 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือเมือง 19,834 9,107
3 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนแก่น 3,398 1,156
4 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง 17,725 7,091
5 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์ 1,924 635
6 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง 4,512 1,384
7 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง 4,567 1,471
8 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล ดงสิงห์ 4,014 1,131
9 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล จังหาร 6,327 2,100
10 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ปาฝา 5,304 1,790
11 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ยางใหญ่ 4,147 1,387
12 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล แสนชาติ 734 196
13 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม้น 3,291 1,137
14 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล นิเวศน์ 1,193 823
15 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล มะอึ 2,618 1,146
16 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด 35,651 16,243
รวม 120,286 49,250

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/07/2019 "มั่นใจคุณภาพ"
2 22/07/2019 กปภ. - เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
3 22/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 20/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4 22/07/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว
5 22/07/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 22/07/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)
7 22/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เฝ้าระวังและป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
8 22/07/2019 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ
9 22/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดประชุมคงคา
10 22/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/07/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปา เนื่องจากปริมาณน้ำดิบลดลง บริเวณแม่ข่ายท่าตะโก_22/07/2562
2 22/07/2019 กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. บริเวณโรงแรมเอ็มเดย์รีสอร์ท ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์_22/07/2562
3 22/07/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. (โดนแม๊คโครขุดแตก)บริเวณ หน้าร้านข้าวต้มลุงแดง สามแยกเกาะรงค์_22/07/2562
4 22/07/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 100 มม. บริเวณหลังบขส.ใหม่ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี_22/07/2562
5 22/07/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มสูบน้ำแรงต่ำชำรุด บริเวณบางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี _22/07/2562
6 22/07/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าวโรทัยมอเตอร์ _22/07/62
7 22/07/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าวัดหมูสี _22/07/62
8 22/07/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ซ.ม่วงสกุล 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร_22/07/2562
9 22/07/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ วัดโพธิ์แจ้ _22/07/62
10 22/07/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ มบ.อิมเพลส _22/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน