ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายฉลาด ลิ่มปะรังษี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
ที่อยู่
93 ถ.กระบี่
ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.กระบี่
81000
โทรศัพท์
0-7561-1354
โทรสาร
0-7561-2982
Email
ChaladL@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 29,717 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 998,237 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 978,664 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 732,034 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการเหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือคลอง รับน้ำจากแม่ข่ายกระบี่ 7,420 2,816
2 หน่วยบริการเหนือคลอง เทศบาลตำบล เหนือคลอง 4,439 2,672
3 หน่วยบริการเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพนม ห้วยคลองแห้ง , อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง 834 352
4 หน่วยบริการเขาพนม เทศบาลตำบล เขาพนม 5,678 2,371
5 หน่วยบริการหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง ฝายหนองทะเล , รับน้ำจากประปากระบี่ 9,910 8,951
6 หน่วยบริการหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทะเล 4,541 1,814
7 แม่ข่ายกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ คลองกระบี่ใหญ่ , สระพักน้ำดิบบ้านทับปริก 5,525 1,357
8 แม่ข่ายกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย 13,414 7,126
9 แม่ข่ายกระบี่ เทศบาลตำบล กระบี่น้อย 12,790 6,440
10 แม่ข่ายกระบี่ เทศบาลเมือง กระบี่ 31,878 16,759
รวม 96,429 50,658

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
2 22/11/2019 กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)
3 22/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
4 22/11/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย
5 22/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย
6 22/11/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 22/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
8 22/11/2019 กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ
9 22/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา
10 22/11/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 - กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟต2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง_22/11/2562
2 22/11/2019 - กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณแตกบริเวณโรงกรองมาบประชัน_22/11/2562
3 22/11/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
4 22/11/2019 - กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณร้าน ก.อิฐบล็อก ต.ธาตุ อ.เชียงคาน_22/11/2562
5 22/11/2019 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศูนย์เซฟโรเลตยโสธร อ.เมือง_22/11/2562
6 22/11/2019 - กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านทุเรียนเศรษฐี อ.สามพราน _22/11/2562
7 22/11/2019 - กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตก บริเวณสถานีบางบ่อ_22/11/2562
8 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติลำปาง_22/11/2562
9 22/11/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหาด ต.คลองหาด_22/11/2562
10 22/11/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณเทศบาลเมืองลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่_22/11/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน