ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ประสิทธิ์ จันทภาโส

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด
ที่อยู่
41 ถนนเทศบาล 12
ต.ระโนด
อ.ระโนด
จ.สงขลา
90140
โทรศัพท์
0-7439-2232
โทรสาร
0-7439-2232
Email
prasitc@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 2,828 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,566 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 49,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 46,602 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 39,886 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายระโนด เทศบาลตำบล ปากแตระ ทะเลน้อย , บ่อบาดาล บ่อที่ 1 - แม่ข่ายระโนด , บ่อบาดาล บ่อที่ 2 - แม่ข่ายระโนด , บ่อบาดาล บ่อที่ 3 - แม่ข่ายระโนด 5,682 3,553
2 แม่ข่ายระโนด องค์การบริหารส่วนตำบล ระโนด 7,883 4,573
3 แม่ข่ายระโนด องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบอน 1,024 774
4 แม่ข่ายระโนด เทศบาลตำบล ระโนด 651 277
รวม 15,240 9,177

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562
2 22/10/2019 กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร
3 22/10/2019 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
5 22/10/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
6 22/10/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 22/10/2019 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
8 22/10/2019 กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา
9 22/10/2019 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย
10 22/10/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.) บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562
2 22/10/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม บริเวณ อนามัยนหนองเบน _22/10/2562
3 22/10/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สะพานกลับรถท่าจีน_22/10/2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ_22/10/2562
5 22/10/2019 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ มจฬ. ม.1_22/10/2562
6 22/10/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างป้อมตำรวจบุ่งกระเบา _22/10/2562
7 22/10/2019 กปภ.สาขาสุพรรณ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงโพธิ์พระยาข้างร้านสุพรรณโรงเย็น ม.7_22/10/2562
8 22/10/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ จ่ายน้ำประปา บริเวณ สถานีผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำวังคำ กปภ.สาขาเชียงราย_22/10/2562
9 22/10/2019 กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส _22/10/2562
10 22/10/2019 กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าสำนักงานประปา _22/10/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน