ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก
ที่อยู่
119 ถนนประเวศชลธี
ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
96120
โทรศัพท์
0-7361-1156
โทรสาร
0-7361-5824
Email
AdisakM@pwa.co.th
กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,094 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 442,301 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 431,301 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 212,997 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการตากใบ องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะท้อน คลองชลประทานปูยู 3,741 1,874
2 หน่วยบริการตากใบ องค์การบริหารส่วนตำบล พร่อน 639 304
3 หน่วยบริการตากใบ เทศบาลเมือง ตากใบ 1,946 660
4 หน่วยบริการสุคิริน องค์การบริหารส่วนตำบล เกียร์ แม่น้ำสายบุรี 262 113
5 หน่วยบริการสุคิริน องค์การบริหารส่วนตำบล สุคิริน 925 354
6 หน่วยบริการสุคิริน องค์การบริหารส่วนตำบล มาโมง 1,968 779
7 หน่วยบริการสุคิริน เทศบาลตำบล สุคิริน 763 426
8 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ดง แม่น้ำโก-ลก 951 293
9 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนตำบล แว้ง 2,589 659
10 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนตำบล กายูคละ 5,554 1,430
11 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก เทศบาลตำบล ปาเสมัส 3,771 2,416
12 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก เทศบาลตำบล แว้ง 3,099 1,048
13 แม่ข่ายสุไหงโก-ลก เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก 157 101
รวม 26,365 10,457

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่11/2562 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
3 26/08/2019 กปภ.ข.10 เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำศึกษาดูงาน “ระบบผลิตน้ำประปาบนผิวดิน” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนิงานศูนย์ราชการสะดวก และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
5 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
6 26/08/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน
7 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 บริเวณหมู่บ้านท่อฟ้า ตำบลโคกหล่อ
9 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
10 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านเดอร์แพลนท์ _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาเกาะสมุย แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานผลิตน้ำจากฝั่ง กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
9 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
10 26/08/2019 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพานห้วยมุกคำชะอี _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน