ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปราโมทย์ แสงจันทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว
ที่อยู่
3 ถ.พิกุลทอง
ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง
92140
โทรศัพท์
0-7528-2161,0-7528-1466
โทรสาร
0-7528-2161
Email
PramoteS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,189 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,169 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 246,557 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 241,418 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 120,955 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการปะเหลียน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม คลองลิพัง 17,087 10,238
2 หน่วยบริการแหลมสอม-บางด้วน องค์การบริหารส่วนตำบล ปะเหลียน คลองปะเหลียน 3,131 2,131
3 แม่ข่ายย่านตาขาว เทศบาลตำบล ควนโพธิ์ คลองลำพิกุล 3,393 3,799
4 แม่ข่ายย่านตาขาว เทศบาลตำบล ย่านตาขาว 11,068 8,897
รวม 34,679 25,065

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถานีผลิตน้ำแพงพวย บริษัท เอ็กคอม ธารา จำกัด จ.ราชบุรี
3 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
4 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
5 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
6 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเทศบาลเมืองกะทู้สัญจร ครั้งที่ 2/2562
7 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562
8 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
10 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ใต้คลองข้างโรงปุ๋ย ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา _21/09/2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ หน้ามบ.พฤกษา ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_21/09/2562
3 21/09/2019 กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.สันคือ มบ.ศรียางมูล ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_21/09/2562
4 21/09/2019 กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณแม่ข่ายปากพนัง_21/09/62
5 21/09/2019 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณคลองส่งน้ำผาสุก_21/09/62
6 21/09/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม._21/09/62
7 21/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหัวสะพานบางริ้น_21/09/62
8 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยเนื่องจาก กปภ.สาขาราชบุรี จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1,000 มม._21/09/62
9 21/09/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการนน้ำปะเหลียน_21/09/62
10 21/09/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านทนง_21/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน