ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ที่อยู่
199/14 หมู่2
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
81120
โทรศัพท์
0-7569-9446;0-7569-9447
โทรสาร
0-7569-9447
Email
KowitP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,891 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 140,581 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,381 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 91,955 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำขาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 2,714 805
2 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้ 5,677 2,190
3 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล เพหลา 1,386 543
4 แม่ข่ายคลองท่อม เทศบาลตำบล คลองท่อมใต้ 8 2
5 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพนพัฒนา รับน้ำจากแม่ข่าย 5,081 1,512
6 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพน 2,937 1,232
7 หน่วยบริการลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไทรทอง คลองสินปุน 1,712 612
8 หน่วยบริการลำทับ เทศบาลตำบล ลำทับ 3,742 1,926
รวม 23,257 8,822

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถานีผลิตน้ำแพงพวย บริษัท เอ็กคอม ธารา จำกัด จ.ราชบุรี
3 21/09/2019 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
4 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
5 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
6 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเทศบาลเมืองกะทู้สัญจร ครั้งที่ 2/2562
7 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562
8 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
10 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ใต้คลองข้างโรงปุ๋ย ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา _21/09/2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ หน้ามบ.พฤกษา ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_21/09/2562
3 21/09/2019 กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.สันคือ มบ.ศรียางมูล ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_21/09/2562
4 21/09/2019 กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณแม่ข่ายปากพนัง_21/09/62
5 21/09/2019 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณคลองส่งน้ำผาสุก_21/09/62
6 21/09/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม._21/09/62
7 21/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหัวสะพานบางริ้น_21/09/62
8 21/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยเนื่องจาก กปภ.สาขาราชบุรี จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1,000 มม._21/09/62
9 21/09/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการนน้ำปะเหลียน_21/09/62
10 21/09/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านทนง_21/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน