ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ที่อยู่
199/14 หมู่2
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
81120
โทรศัพท์
0-7569-9446;0-7569-9447
โทรสาร
0-7569-9447
Email
KowitP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,943 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 159,706 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 155,356 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,408 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำขาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 2,714 805
2 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้ 5,677 2,190
3 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล เพหลา 1,386 543
4 แม่ข่ายคลองท่อม เทศบาลตำบล คลองท่อมใต้ 8 2
5 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพนพัฒนา รับน้ำจากแม่ข่าย 5,081 1,512
6 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพน 2,937 1,232
7 หน่วยบริการลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไทรทอง คลองสินปุน 1,712 612
8 หน่วยบริการลำทับ เทศบาลตำบล ลำทับ 3,742 1,926
รวม 23,257 8,822

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/02/2020 ล้างถังตกตะกอน 21.02.63
2 21/02/2020 มท.3 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำหาแนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต
3 21/02/2020 กปภ.สาขาฮอด เยี่ยมชมระบบผลิตและให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้าน(บ้านแปะ)
4 21/02/2020 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กปภ.สาขาลำพูนได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 460 ขวดและสมุดบันทึกตราสัญลักษณ์กปภ. พร้อมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5 21/02/2020 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาลำพูน ประชุมติดตามผลการดำเนินการ งานก่อสาร้างเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการเขต 9 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมทั้งผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้าง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทันและรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ต่อไป
6 21/02/2020 กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41 ปี
7 21/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
8 21/02/2020 ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบแก่ กปภ.สาขา
9 21/02/2020 กปภ.บ้านฉาง ร่วมบริการประชาชน โครงการ บำบัดทุข์ บำรุงสุข จ.ระยอง
10 21/02/2020 กปภ.สาขาสระแก้ว ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41ปี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/02/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค ถ.ปัทมานนท์_22/02/2563
2 22/02/2020 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสะพานบ้านท่อท่าหลุกหน้า_22/02/2563
3 22/02/2020 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณวัดลาดปลาเค้า_22/02/2563
4 22/02/2020 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านพระซอง_22/02/2563
5 22/02/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพิงค์พยอม_จำนวน 2 จุด_22/02/2563
6 22/02/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพิงค์พยอม_22/02/2563
7 22/02/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง_22/02/2563
8 22/02/2020 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหอพักเอ็มเฮ้าท์ ม.8 _22/02/2563
9 22/02/2020 กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินกาตัดประสานท่อเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำขลุง_22/02/2563
10 22/02/2020 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าตกที่ บริเวณสถานีผลิตน้ำ_22/02/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน