ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไมตรี เขตตะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่
10/32 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
โทรศัพท์
0-4561-1475
โทรสาร
0-4561-4277
Email
maitreek@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 31,070 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 27,150 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 820,898 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 781,149 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 594,789 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม แม่น้ำมูล 4,949 1,327
2 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน 3,259 859
3 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง 2,887 788
4 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 2,054 495
5 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 632 190
6 หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์ 4,347 2,277
7 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่ รับน้ำดิบ จาก น.ทุ่งไชย , สระเก็บน้ำ กปภ.บ้านกำแพง 8,153 1,995
8 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย 4,617 1,130
9 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง 4,524 1,663
10 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง 4,388 995
11 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง 8,420 1,672
12 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง 2,972 1,292
13 หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 2,205 681
14 หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน 1,433 414
15 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย ห้วยสำราญ 4,032 939
16 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 3,013 682
17 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า แม่น้ำมูล 6,324 1,764
18 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ 4,722 1,226
19 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ 2,939 1,289
20 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ 1,340 369
21 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง 2,873 1,135
22 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก 5,997 1,803
23 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ 5,684 2,181
24 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ 6,630 2,036
25 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 40,697 19,513
26 หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน , อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม 8,129 3,439
รวม 147,220 52,154

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน