ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอำพล สุดนิคม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ที่อยู่
31 ถ.กรุงศรีนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์
32000
โทรศัพท์
0-4451-1319
โทรสาร
0-4551-4671
Email
ampols@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 33,649 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 806,513 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 785,529 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 669,299 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ตรำดม สระเต่า , ห้วยกำโพก 1,405 374
2 หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ลำดวน 319 61
3 หน่วยบริการลำดวน เทศบาลตำบล ลำดวนสุรพินท์ 4,348 1,692
4 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ สระเก็บน้ำหนองคู(ทต.จอมพระ) , ห้วยระวี , อ่างเก็บน้ำบ้านบึง (น.จอมพระ) 3,742 965
5 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสุข 1,490 347
6 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มระวี 1,766 432
7 หน่วยบริการจอมพระ เทศบาลตำบล จอมพระ 4,252 1,829
8 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แกใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง , อ่างเก็บน้ำอำปึล 7,849 2,734
9 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เฉนียง 8,989 3,769
10 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเมือง 32,599 14,148
11 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล คอโค 10,004 2,989
12 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ตระแสง 2,903 826
13 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสว่าง 11,889 3,758
14 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เทนมีย์ 3,183 1,063
15 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพันธ์ 3,442 1,294
16 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล สลักได 7,656 4,002
17 แม่ข่ายสุรินทร์ เทศบาลเมือง สุรินทร์ 39,225 16,706
รวม 145,061 56,989

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน