ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
ที่อยู่
400 หมู่ 13 ถนนชยางกูร
ต.บุ่ง
อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
37000
โทรศัพท์
0-4545-1007
โทรสาร
0-4545-1077
Email
SungwarlM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,322 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 276,789 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 268,889 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 181,617 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการน้ำปลีก องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปลีก รับน้ำจากหน่วยบริการป่าติ้ว 113 74
2 หน่วยบริการน้ำปลีก เทศบาลตำบล น้ำปลีก 2,731 762
3 หน่วยบริการลืออำนาจ เทศบาลตำบล อำนาจ ลำเซบก , สระหนองเลิงใหญ่ (สระ ทต.ลืออำนาจ) 2,006 861
4 หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร ลำเซบาย , สระเก็บน้ำ กปภ. (น.ป่าติ้ว) 4,031 1,123
5 หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย 1,205 391
6 หน่วยบริการป่าติ้ว เทศบาลตำบล ป่าติ้ว 3,065 1,136
7 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล ไก่คำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน , อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 5,452 1,582
8 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล นาหมอม้า 790 215
9 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่ง 1,417 494
10 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหนามแท่ง 681 267
11 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะแซว 790 281
12 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ 2,337 649
13 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ 23,516 10,966
14 หน่วยบริการพนา องค์การบริหารส่วนตำบล พนา ห้วยพระเหล่า , อ่างเก็บน้ำหนองมันปลา 2,452 848
15 หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พระเหลา 3,742 1,274
16 หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พนา 2,892 1,061
รวม 57,220 21,984

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม จัดงานทำบุญที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ พร้อมกับจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณี พร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงกรองน้้ำ เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
2 10/12/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 10/12/2019 กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 09/12/2019 กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563
6 09/12/2019 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
7 09/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 09/12/2019 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
9 09/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
10 09/12/2019 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/12/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ_10/12/2562
2 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าร้านตัน_10/12/2562
3 10/12/2019 กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ สี่แยกละแม_10/12/2562
4 10/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. บริเวณ กลางซอยนารถมนตเสวี3_10/12/2562
5 10/12/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150มม._10/12/2562
6 10/12/2019 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม._10/12/62
7 10/12/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุวรรณศร 2_10/12/62
8 10/12/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลแม่กา_10/12/62
9 10/12/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณศาลาแม่นกยูง_10/12/62
10 10/12/2019 การทำ Step Test ในพื้นที่ DMA.02 ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัด
เลื่อนขึ้นข้างบน