ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพศาล แก้วคูณ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
ที่อยู่
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์
ต.นิคม
อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์
31150
โทรศัพท์
0-4468-0070,081-0665335
โทรสาร
044-681757
Email
pisank@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,828 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,530 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 137,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,142 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 108,499 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล พุทธไธสง แม่น้ำมูล 571 252
2 หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจาน 5,000 1,383
3 หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแวง 601 185
4 หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล มะเฟือง 761 305
5 หน่วยบริการพุทไธสง เทศบาลตำบล พุทไธสง 522 279
6 แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล ศรีสตึก แม่น้ำมูล , อ่างเก็บน้ำลำตะโคง 7,676 2,235
7 แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล สะแก 5,497 1,454
8 แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล นิคม 6,043 1,672
9 แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งวัง 2,263 564
10 แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล สตึก 9,288 4,095
11 แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้อง 2,289 760
รวม 40,511 13,184

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร
2 22/10/2019 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562
3 22/10/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
5 22/10/2019 กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา
6 22/10/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร
7 22/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
8 22/10/2019 กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9 22/10/2019 กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10 21/10/2019 กปภ.ข.9 และ กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/10/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.) บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562
2 22/10/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างป้อมตำรวจบุ่งกระเบา _22/10/2562
3 22/10/2019 กปภ.สาขาสุพรรณ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงโพธิ์พระยาข้างร้านสุพรรณโรงเย็น ม.7_22/10/2562
4 22/10/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ จ่ายน้ำประปา บริเวณ สถานีผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำวังคำ กปภ.สาขาเชียงราย_22/10/2562
5 22/10/2019 กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส _22/10/2562
6 22/10/2019 กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าสำนักงานประปา _22/10/2562
7 22/10/2019 กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ โรงกรองน้ำ_22/10/2562
8 22/10/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVCขนาด100มม. บริเวณ ตรงข้ามโรงน้ำแข็ง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 _22/10/2562
9 22/10/2019 กปภ.สาขามหาชนะชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำมหาชนะชัย _22/10/2562
10 22/10/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอยหาดสุรินทร์ 2_21/10/62
เลื่อนขึ้นข้างบน