ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ที่อยู่
89 หมู่ 2 ถนนเทพรัตน
ต.บางวัว
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
24180
โทรศัพท์
038-538339
โทรสาร
038-539014
Email
ChairatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,589 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,221,399 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,148,858 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,039,665 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 รวมอำเภอบางปะกง 257.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 4 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 7 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 17 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 8 - หมู่ 9 สถานีจ่ายน้ำสองคลอง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
8 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู๋ 7 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
9 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 6 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
10 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
11 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
12 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
13 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 14 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไขยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
15 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุขิต ลุ่มน้ำบางปะกง
16 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 257.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
2 17/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนกรกฎาคม 2561
3 15/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
4 04/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
5 02/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
6 01/07/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
7 29/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
8 28/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
9 28/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนมิถุนายน 2561
10 27/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนมิถุนายน 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน