ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายขวัญชัย กิจกอบชัย

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
118 หมู่ที่ 3
ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
โทรศัพท์
0-3533-6625,0-3533-6601, 0-3533-6628
โทรสาร
035-336-628
Email
KwanchaiK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 70,358 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 125,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,947,478 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,919,071 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,421,730 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง ท่าโขลง แม่น้ำเจ้าพระยา , แม่น้ำป่าสัก 25,642 22,729
2 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ 2,632 1,285
3 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล หันตรา 7,539 3,773
4 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อโพง 2,149 1,811
5 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล โพแตง 695 265
6 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บ้านกรด 9,299 7,071
7 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเกิด 706 247
8 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน 4,627 2,369
9 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหว้า 1,576 617
10 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน 8,906 6,615
11 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ชะแมบ 4,470 3,086
12 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อตาโล่ 2,811 749
13 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล พยอม 14,717 7,499
14 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร 8,070 4,614
15 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้อย 1,440 456
16 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล สนับทึบ 3,053 969
17 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวเม่า 3,044 1,127
18 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล คานหาม 6,889 4,141
19 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ธนู 5,295 3,476
20 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัย 1,052 564
21 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง 268 78
22 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บางกระสั้น 12,525 5,315
23 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล เชียงรากน้อย 9,692 4,045
24 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล คลองจิก 7,731 4,546
25 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล ปราสาททอง 3,614 2,245
26 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล อุทัย 4,957 3,261
27 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง ลำตาเสา 17,197 7,941
28 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล พระอินทราชา 9,053 5,140
29 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บ้านสร้าง 9,576 6,549
30 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บางปะอิน 6,151 1,922
31 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล ราชคราม 4,865 1,421
32 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง อโยธยา 19,929 8,982
รวม 220,170 124,908

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
2 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
3 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
4 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
5 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
6 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
9 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
10 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ แยกถนนมิตรภาพ - ทางเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม_13/12/2562
2 16/12/2019 กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณสะพานบ้านท่าผา_16/12/62
3 16/12/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าตลาดล้านเมือง_16/12/62
4 16/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยริมน้ำหนองปึกใน_16/12/62
5 16/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณถนนมิตรภาพตรงข้ามศูนย์ฮีโน_16/12/62
6 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
7 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
8 16/12/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามสระว่ายน้ำ รร.อนุบาลท่าตะโก ถ.ท่าตะโก - หนองบัว_16/12/2562
9 16/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามวัดโสภาราม _12/12/62
10 16/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค. 62 _16/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน