ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายขวัญชัย กิจกอบชัย

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
118 หมู่ที่ 3
ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
โทรศัพท์
0-3533-6625,0-3533-6601, 0-3533-6628
โทรสาร
035-336-628
Email
KwanchaiK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 69,270 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 127,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,266,221 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,003,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,342,927 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง ท่าโขลง แม่น้ำเจ้าพระยา , แม่น้ำป่าสัก 25,642 22,729
2 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ 2,632 1,285
3 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล หันตรา 7,539 3,773
4 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อโพง 2,149 1,811
5 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล โพแตง 695 265
6 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บ้านกรด 9,299 7,071
7 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเกิด 706 247
8 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน 4,627 2,369
9 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหว้า 1,576 617
10 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน 8,906 6,615
11 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ชะแมบ 4,470 3,086
12 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อตาโล่ 2,811 749
13 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล พยอม 14,717 7,499
14 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร 8,070 4,614
15 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้อย 1,440 456
16 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล สนับทึบ 3,053 969
17 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวเม่า 3,044 1,127
18 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล คานหาม 6,889 4,141
19 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล ธนู 5,295 3,476
20 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัย 1,052 564
21 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง 268 78
22 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บางกระสั้น 12,525 5,315
23 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล เชียงรากน้อย 9,692 4,045
24 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล คลองจิก 7,731 4,546
25 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล ปราสาททอง 3,614 2,245
26 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล อุทัย 4,957 3,261
27 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง ลำตาเสา 17,197 7,941
28 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล พระอินทราชา 9,053 5,140
29 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บ้านสร้าง 9,576 6,549
30 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล บางปะอิน 6,151 1,922
31 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบล ราชคราม 4,865 1,421
32 แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง อโยธยา 19,929 8,982
รวม 220,170 124,908

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
3 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
4 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
5 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 สถานีผลิตน้ำพาราม ครั้งที่ 2/2562
7 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
8 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
9 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประชุมทบทวนครั้งที่ 2
10 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพานห้วยมุกคำชะอี _26/08/62
9 26/08/2019 ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน
10 26/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุดรธานี _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน