ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายคมสัน บุญเอี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่
190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์
0-4524-3910-1
โทรสาร
0-4524-3911
Email
KomsonB@pwa.co.th
Facebook หน่วยงาน
กดที่นี่
FanPage หน่วยงาน
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลเมือง แจระแม แม่น้ำมูล , แม่น้ำมูล (กุดลาด) , แม่น้ำมูล (โพธิ์มูล) , ลำมูลน้อย , ลำมูลน้อย (ท่าวังหิน) 10,016 3,451
2 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดลาด 11,608 3,532
3 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขอน 682 283
4 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่น้อย 20,372 9,730
5 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระโสบ 2,816 971
6 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล คำขวาง 648 280
7 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล เมืองศรีไค 3,672 2,449
8 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ 9,824 2,893
9 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ธาตุ 3,159 1,670
10 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล บุ่งไหม 2,831 986
11 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ 4,899 1,248
12 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกินเพล 2,020 775
13 แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โนนผึ้ง 4,113 2,153
14 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ปทุม 10,560 3,877
15 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ขามใหญ่ 35,463 18,080
16 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล แสนสุข 24,510 9,895
17 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล อุบล 1,671 737
18 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลเมือง วารินชำราบ 27,281 10,644
19 แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลนคร อุบลราชธานี 76,389 31,344
รวม 252,534 104,998

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 22/2562
2 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมปิดตรวจสอบ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖
3 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
4 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น
5 26/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562
6 26/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
7 26/06/2019 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562
8 26/06/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ โครงการ DSM ณ รพ.ชลบุรี
9 26/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมการประชุม หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคลอรีนอย่างถูกวิธี
10 26/06/2019 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสร้างโรงงานเหมืองแร่

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ อู่ต่อเรือ _26/06/62
2 26/06/2019 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านสยามแก๊ส _26/06/62
3 26/06/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองขุด _26/06/62
4 26/06/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านป่ารวก _26/06/62
5 26/06/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. และ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลองสอง _26/06/62
6 26/06/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านนพดลเก่า _26/06/62
7 26/06/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม บริเวณ ข้างร้านไซโลข้าวโพด _26/06/62
8 26/06/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 26/06/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ทางเข้าวัดท่าการ้อง _26/06/62
10 26/06/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62
เลื่อนขึ้นข้างบน