ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายณฐกฤต พรมนนท์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ
ที่อยู่
120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี
34170
โทรศัพท์
0-4549-1202
โทรสาร
0-4549-1202
Email
AreeP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,784 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,180 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 156,148 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 144,326 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 114,846 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการชานุมาน องค์การบริหารส่วนตำบล ชานุมาน แม่น้ำโขง 531 204
2 หน่วยบริการชานุมาน เทศบาลตำบล ชานุมาน 3,261 1,345
3 หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวปุ้น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง 887 212
4 หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล กุดข้าวปุ้น 3,283 1,124
5 หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล ห้วย 1,513 461
6 หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า 2,616 697
7 หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล คำโพน 636 180
8 หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล ปทุมราชวงศา 3,506 1,616
9 แม่ข่ายเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบล นาแวง แม่น้ำโขง 2,731 709
10 แม่ข่ายเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบล พังเคน 921 306
11 แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล ขามป้อม 3,513 1,148
12 แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล เทพวงศา 5,482 2,033
13 แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล เขมราฐ 6,138 2,323
14 หน่วยบริการตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนตำบล คำเจริญ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ 1,112 290
15 หน่วยบริการตระการพืชผล เทศบาลตำบล ตระการพืชผล 9,200 4,047
รวม 45,330 16,695

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/12/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าวัดโนนทองใกล้ อบต. ต.บ้านกง_15/12/2562
2 15/12/2019 กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวเตาถ่าน_15/12/62
3 15/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณข้างกำแพงวัดช่องอู่_15/12/62
4 15/12/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงงานผลิตหลังคาเหล็กบีเค_15/12/62
5 15/12/2019 กปภ.สาขาท้ายเหมือง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_15/12/62
6 15/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยไดม่อน_15/12/62
7 15/12/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณแม่ข่ายหาดใหญ่_15/12/62
8 15/12/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 35 บิ๊กซีแม่เหียะ_15/12/62
9 15/12/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณวัดเกตุ_15/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโคกสูง_15/12/62
เลื่อนขึ้นข้างบน