ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3

ประจำเดือน สิงหาคม 2550
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. (31 สิงหาคม 2550)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2550
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2548 (23 พฤษภาคม 2550)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2550
ผู้ผลิตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับกิจการการประปาส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) (03 พฤษภาคม 2550)
ประจำเดือน มกราคม 2550
รับสมัครผู้รับจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (30 มกราคม 2550)
ประจำเดือน มกราคม 2550
ผู้ผลิตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับกิจการการประปาส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2550 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) (29 มกราคม 2550)
ประจำเดือน ธันวาคม 2549
รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (29 ธันวาคม 2549)
ประจำเดือน มิถุนายน 2549
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (29 มิถุนายน 2549)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2549
ยกเลิกการเพิกถอนชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง (17 พฤษภาคม 2549)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2549
ประกาศเลื่อนชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้าง งานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (17 พฤษภาคม 2549)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2549
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2549 (เพิ่มเติม) (17 พฤษภาคม 2549)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (07 กุมภาพันธ์ 2549)
ประจำเดือน มกราคม 2549
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างก่อสร้างของ กปภ. ปี 2548 (เพิ่มเติม) (06 มกราคม 2549)
ประจำเดือน ตุลาคม 2548
ผู้ผลิตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับกิจการการประปาส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548 (28 ตุลาคม 2548)
ประจำเดือน กันยายน 2548
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างก่อสร้างของ กปภ.(เพิ่มเติม)/ประกาศเลื่อนชั้น/เพิกถอนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง (27 กันยายน 2548)
ประจำเดือน กันยายน 2548
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2548 (21 กันยายน 2548)

เลื่อนขึ้นข้างบน