ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2551

กปภ. งดเก็บค่าน้ำตั้งแต่ ส.ค.51 ถึง ม.ค.52 - 31 กรกฎาคม 2551 กปภ.การันตีลำปางน้ำสะอาดดื่มได้ - 29 กรกฎาคม 2551 หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์จ่ายน้ำ 24 ชั่วโมงแล้ว - 28 กรกฎาคม 2551 ป.เชียงใหม่ วางท่อเชื่อม ป.ใกล้เคียงแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ - 23 กรกฎาคม 2551 กปภ. ตรวจคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนหินกอง - 16 กรกฎาคม 2551 กปภ. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่เกาะสมุย - 11 กรกฎาคม 2551 หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำ - 09 กรกฎาคม 2551 ป.หนองบัวลำภู ยกมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ - 07 กรกฎาคม 2551 กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108 - 04 กรกฎาคม 2551 แก้ปัญหาขาดน้ำชลบุรี กปภ.ย้ำดำเนินการเองทั้งหมด - 03 กรกฎาคม 2551 แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศ ด้านผู้ใช้น้ำ �ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) - 02 กรกฎาคม 2551 กปภ.เผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานี - 02 กรกฎาคม 2551

ประจำเดือน มิถุนายน 2551

กปภ.ประชุมบอร์ดสัญจรแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอที่ชลบุรี - 30 มิถุนายน 2551 กปภ.ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน - 25 มิถุนายน 2551 ป.ชัยบาดาล เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107 - 20 มิถุนายน 2551 ข่าวดี! ระบบผลิตน้ำคลอง 13 พร้อมให้บริการชาวรังสิตเดือนมิ.ย.51 - 19 มิถุนายน 2551 ป.สามพราน, ป.อ้อมน้อย และ ป.สมุทรสาคร แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 19 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้ - 18 มิถุนายน 2551 กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" - 16 มิถุนายน 2551 กำหนดวันส่งมอบพัสดุ �ยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ �และโคมไฟฟ้า �จำนวน 2 รายการ - 16 มิถุนายน 2551 กปภ.ร่วมประชุมมอบนโยบายภายใต้บันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ รุ่นที่ 4 - 13 มิถุนายน 2551 ป.ชัยนาท พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 แล้ว - 11 มิถุนายน 2551 กปภ.รุดช่วยชลประทานสตูลตรวจสอบคุณภาพน้ำ - 11 มิถุนายน 2551 กปภ.ไม่ได้รับผลกระทบ กรณีพบสารปนเปื้อนในน้ำบาดาลที่ จ.สุพรรณบุรี - 10 มิถุนายน 2551 กปภ. เพิ่มทางเลือกชำระค่าน้ำผ่าน TESCO Lotus - 09 มิถุนายน 2551 น้ำประปาเขาชัยสนดื่มได้แล้ว - 06 มิถุนายน 2551 ป.เกาะสมุย พร้อมบริการน้ำประปาดื่มได้ - 05 มิถุนายน 2551
เลื่อนขึ้นข้างบน