ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2550

ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตฯที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค - 30 ตุลาคม 2550 กปภ. เพิ่มหน่วยบริการลำทับเอาใจลูกค้า ป.กระบี่ - 31 ตุลาคม 2550 กปภ. จัดสรรงบ 1,220 ล้านปรับปรุงระบบประปา 10 แห่งทั่วประเทศ - 24 ตุลาคม 2550 กปภ.เผยน้ำท่วม จ.ลำปาง ไม่กระทบการให้บริการน้ำประปา - 19 ตุลาคม 2550 น้ำท่วม จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก กปภ.ยันจ่ายน้ำได้ตามปกติ - 16 ตุลาคม 2550 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาประจำปี - 15 ตุลาคม 2550 กปภ. เตรียมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อีก 15 แห่ง - 10 ตุลาคม 2550 ป.วิเชียรบุรี ปรับปรุงเส้นท่อใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน - 03 ตุลาคม 2550 กปภ.จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บริหาร ตอกย้ำเจตนารมณ์  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม - 01 ตุลาคม 2550

ประจำเดือน สิงหาคม 2550

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. - 17 สิงหาคม 2550 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. - 31 สิงหาคม 2550 น้ำประปาเด่นชัยดื่มได้ 28 สิงหานี้ - 28 สิงหาคม 2550 กปภ. จับมือ JAY MART รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ย.นี้ - 29 สิงหาคม 2550 เมืองมะขามหวานน้ำประปาดื่มได้แล้ว - 23 สิงหาคม 2550 เมืองมะขามหวานน้ำประปาดื่มได้แล้ว - 23 สิงหาคม 2550 กปภ. เตรียมสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพิ่มที่เกาะสมุย - 22 สิงหาคม 2550 ป.ปทุมธานี   ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้ - 15 สิงหาคม 2550 กปภ. จัดโครงการติดตามคุณภาพน้ำ ย้ำความมั่นใจน้ำประปาดื่มได้ - 08 สิงหาคม 2550 ป.อุดร วิกฤติฝนทิ้งช่วงน้ำดิบไม่เพียงพอ วอนช่วยกันประหยัดน้ำ - 01 สิงหาคม 2550
เลื่อนขึ้นข้างบน