ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โครงการ PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โครงการ PWA Call Center 1662

12 มิถุนายน 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โครงการ PWA Call Center 1662

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

รายงานตัว วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน