รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

08 พฤษภาคม 2557


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังไฟล์แนบนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน