ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3

28 สิงหาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง)

โดยให้รายงานตัว วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน