ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2552

ป.ตะพานหิน มั่นใจพร้อมจ่ายน้ำตลอด 24 ชม. - 31 กรกฎาคม 2552 ขยายกำหนดวัน เวลา �การประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) - 31 กรกฎาคม 2552 รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) - 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. ขยายเวลางดเก็บค่าน้ำถึง ธ.ค. 52 - 29 กรกฎาคม 2552 ป.ระนอง พร้อมอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ - 29 กรกฎาคม 2552 ป.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ - 23 กรกฎาคม 2552 กปภ. เปิดประปาดื่มได้ที่ ป.ท้ายเหมือง แห่งที่ 123 - 23 กรกฎาคม 2552    กปภ. พร้อมรับรองน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาบ้านผือ - 21 กรกฎาคม 2552 กปภ. ร่วมกับ TESCO Lotus ลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 1 บาท - 21 กรกฎาคม 2552 กปภ. ปลูกป่าเพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติที่ จ.ชัยภูมิ - 17 กรกฎาคม 2552 กปภ. ปรับโฉมสำนักงานประปาทันสมัย 56 สาขา - 15 กรกฎาคม 2552 กปภ.ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับการประปา สปป.ลาว - 10 กรกฎาคม 2552 ป.ปราณบุรี เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 121 - 03 กรกฎาคม 2552
เลื่อนขึ้นข้างบน