ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

09 เมษายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 นั้นบัดนี้ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เเละรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน